Biografier

Nils Johansen Hestnes


Født: 08.03.1860
Død: 27.09.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 5. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1904-06 3. representant Romsdals Amt Gaardbruger Venstre
1907-09 1. representant 5. Nordre Nordmør Gaardbruger Venstre
1910-12 1. representant 5. Nordre Nordmør Gaardbruger Venstre
1913-15 1. representant 5. Nordre Nordmør Gaardbruger Venstre
1916-18 1. representant 5. Nordre Nordmør (Merk: Møtte til 19.januar 1916, da valget av ham ble forkastet. Lanmark tok sete i stedet.) Gaardbruger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Landbrukskomiteen
1904-06 Medlem i Landbrukskomiteen
1907-09 Medlem i Landbrukskomiteen
1910-12 Sekretær i Landbrukskomiteen
Sekretær i 1912.

1913-15 Nestformann i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 08.03.1860, Hestnes i Valsøyfjord.

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskole (1878-1879)

Gårdbruker - Hestnes i Valsøyfjord (fra 1885) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 medlem Valsøyfjord herredsstyre
1916-19 ordfører Valsøyfjord herredsstyre
1919-22 ordfører Valsøyfjord herredsstyre
1922-25 ordfører Valsøyfjord herredsstyre
1925-28 ordfører Valsøyfjord herredsstyre
1894-1898 medlem Valsøyfjord herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1919-22: oppmann fylkestinget, Møre.
1922-25: oppmann fylkestinget, Møre.
1925-28: oppmann fylkestinget, Møre.

Offentlige verv:

Formann - Forliksrådet
Medlem - Skolestyret
Formann - Skolestyret (til 1937) (-1-1937)
Medlem - Aure skolestyre (1890-1894)
Forlikskommissær - (fra 1897)(i 30 år)
Medlem - Styret statens sauavlsgård i Edøy (1910-1940)
Varamann - Norges Banks representantskap (1916-1934)
Medlem - Fylkesveistyret (1918-1935)
Medlem - Styret Møre Fylkes Ruteselskap (1919-1935)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Landbrukets organisasjonsarbeid
Medlem - Styret et par landbruksforeninger

Diverse:

Foredragsholder: Landbruksemner