Biografier

Anders Jensen Horgen


Født: 11.03.1861
Død: 02.06.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3. Buskerud Gaardbruker Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 3. Buskerud Gaardbruker Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 3. Buskerud Gaardbruker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1916-18 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 11.03.1861, Hokksund i Øvre Eiker.
Sønn av laksefisker Jens Jakob Paulsen (1832-1865) og Regine Christensdatter (1831-1913).

Utdanning og yrke:

Elev - Skolegang

Formann - Trelastfirma, Drammen
Tømmerfløter og tømmersorterer (til 1896)
Kjøpmann - Forretning i Øvre Eiker med kjøp og salg av skog og last (fra 1898)
Gårdbruker - Horgen i Nedre Eiker (fra 1900) (som han tilflyttet i 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Øvre Eiker herredsstyre
Fra 1904 medlem Nedre Eiker herredsstyre
1907-10 ordfører Nedre Eiker herredsstyre
1910-13 ordfører Nedre Eiker herredsstyre
1913-16 ordfører Nedre Eiker herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke tillitsverv, Nedre Eiker
Takstmann - Norges Brannkasse
Takstmann - Hypotekbanken
Deltatt - Meget i skjønns- og ekspropriasjonsforretninger
Medlem - Buskerud Fiskeristyre (fra 1908)

Verv i organisasjoner:

Stiftet - Flere arbeiderforeninger og holdt en mengde foredrag

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Nedre Eiker Sparebank