Biografier

Christopher Andersen Hornsrud


Født: 15.11.1859
Død: 12.12.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1. Ringerike Gaardbruker Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 1. Ringerike Gaardbruker Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 1. Ringerike Gaardbruker Arbeiderpartiet
1922-24 2. representant Buskerud fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Buskerud fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Buskerud fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Buskerud fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Buskerud fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928-1930 Visepresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Landbrukskomiteen
1916-18 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Levor Pedersen fra 28.06 og ut sesjonen i 1918.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
1922-24 Sekretær i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av statsstøtte til A/S Tyssefallene.

1925-27 Sekretær i Finanskomiteen (av 1922)
1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Gikk ut for Leira 28.01.1928, trådte inn igjen for Leira 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn i den utvidete komité.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om reguleringsloven
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinær formueskatt
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen
1925-27 Sekretær i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Sekretær i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Erstattet av Leira 28.01.-15.02.1928, og fra 17.04 og ut samme sesjon.

Nestformann i Valgkomiteen
Nestformann i 1928. Gikk ut for Steen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928
Statsminister 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 15.11.1859, Øvre Eiker.
Sønn av gårdbruker Anders Christophersen Hornsrud (1830-1860) og Gunhild Dorthea Jullum (1831-1919).

Utdanning og yrke:

Deltok - Iskog- og jordarbeide på gården (fra barneårene)
Redaktør - Bladet "Arbeiderbonden"
Handelsbetjent - Hønefoss (fra 1875) (16 år gammel)
Drev - Med sin svoger forretning Hønfoss (fra 1878)
Handelsbestyrer - Vikersund (fra 1883)
Kjøpmann - Egen forretning Vikersund (1886-1892)
Gårdbruker - Åmot i Modum (fra 1891) (kjøpte sin morfars gård Åmot)
Redaktør - "Fremtiden", Drammen (1906-1909) (under Vraas fravær på Stortinget)
Hypotekbankdirektør (1926-1928)
Hypotekbankdirektør (fra 1928)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Modum herredsstyre
Ukjent periode medlem Oslo bystyre (under sitt første Oslo-opphold)

Offentlige verv:

Formann - Ligningsråd, Modum
Formann - Verjeråd, Modum
Medlem - Skolestyret, Modum
Medlem - Skolestyret, Oslo (under sitt første oslo-opphold)
Medlem - Provianteringskommisjonen av 1914
Medlem - Provianteringskommisjonens rådgivende komm. av 1916
Medlem - Trevirkekomiteen av 1916
Medlem - Husmannskomm. av 1917
Medlem - Aktiebeskatningskomiteen av 1919
Medlem - Valutakomm. av 1925
Medlem - Gjeldskomm. av 1928
Medlem - Svalbardkomm. av 1929
Innehadde - De fleste tillitsverv, Modum (fra 1884)
Medlem - Ankenevnden for den ekstraord. formuesbeskatning (fra 1920)
Medlem - Finanskomiteens delegasjon til Svalbard (1928)
Stortingets utsending - Island til Altingets 1000-års jubileum (1930)
Kongevalgt formann - Hypotekbankens direksjon (1936-1938)

Verv i partier:

Aktiv - Venstre i Buskerud (i 1880-årene)
Medlem - styret Buskeruds venstreforening
Medstifter - flere venstreforeninger
Deltok - D.N.A.s landsmøter (fra 1890-årene)
Skrevet - flere brosjyrer om Arbeiderpartiets jordprogram
Formann - D.N.A. (1903-1906)
Nestformann - D.N.A.s gruppestyre (1922-1930)

Verv i organisasjoner:

Stiftet - Buskerud amts arbeiderforening (1887)(men sto fremdeles i Venstre, til nevnte forening i 1893 vedtok å slutte seg til Det norske Arbeiderparti. Senere har han tilhørt dette parti)

Andre administrative verv:

Medlem - "Social-Demokratens" redaksjon (omkring 1905)
Medlem - Sparebankens forstanderskap, Modum

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar Chr. Jellum, se Lindstøl s. 440. Hans Amundsen, Christopher Hornsrud (1939).