Biografier

Kristofer Pedersen Indrehus


Født: 07.04.1860
Død: 15.08.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Kinn Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 4. Kinn Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 4. Kinn Gaardbruker Venstre
1922-24 4. representant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Venstre
1925-27 1. representant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 1. representant Sogn og Fjordane fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1918, ved behandling av lov om uførehets- og alderstrygd.

1919-21 Sekretær i Næringskomite nr.1
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av alderstrygden.

1922-24 Formann i Næringskomite nr.1
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av alderstrtygden.

1925-27 Formann i Næringskomite nr.1
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1926-1927, ved behandling av sjøgrensespørsmålet.

1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Gikk ut for Kårbø 15.02.1928.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Anderssen-Rysst 15.02.1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for A. Mjøen i 1922.

1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 07.04.1860, Indrehus i Bremanger.
Sønn av gårdbruker Peder Olsen Indrehus (1837-1928) og Synneve Sandvik (1834-1891).

Utdanning og yrke:

Elev - Sogndals folkehøyskole (1876-1877)

Handelsbestyrer - Kalvåg (1880-1893)
Oppsynsbetjent - Kalvåg distrikt ved vinterfiskeriene (fra 1893)
Gårdbruker - Indrehus i Bremanger (fra 1894) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Bremanger herredsstyre
1901-04 ordfører Bremanger herredsstyre
1904-07 ordfører Bremanger herredsstyre
1907-10 ordfører Bremanger herredsstyre
1910-13 ordfører Bremanger herredsstyre
Ukjent periode medlem Bremanger herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv, Bremanger
Meget benyttet - Det off. kommisjonsvesen
Medlem - Folkeforsikringskomiteen av 1907
Medlem - Vernepliktsskattkt. av 1915
Medlem - Landslottkt. av 1919
Medlem - Formannskapslovkt. av 1919
Medlem - Komiteen om Oslo byutvidelse (Aker-Kristiania) av 1920
Medlem - Fiskerirådet (1902-1913)
Medlem - Riksforsikringens apellkommisjon for fiskere (1921-1931)
Medlem - Norges Banks representantskap (1924-1935)
Medlem - Fiskerimessige utvalg til å behandle spørsmål om fiskeriene og sjøterritoriet (1925)(nedsatt av den forsterkede utenriks- og konstitusjonskomite)
Medlem - Rikstrygdeverkets styre (1931-1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen N. B. A.s dampskipsselskap (1896-1916)