Biografier

Gunder Anton Jahren


Født: 08.08.1858
Død: 20.05.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 3. representant Smaalenenes Amt Gaardbruger Høyre
1898-00 3. representant Smaalenenes Amt Gaardbruger Høyre
1904-06 2. representant Smaalenenes Amt Gaardbruger Høyre
1907-09 1. representant 5. Rygge Gaardbruker Samlingspartiet
1910-12 1. representant 5. Rygge Gaardbruker Høyre
1913-15 1. representant 5. Rygge Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
1916-18 1. representant 5. Rygge Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
1919-21 1. representant 5. Rygge Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
1922-24 1. representant Østfold fylke Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
1925-27 3. representant Østfold fylke Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
1928-30 4. representant Østfold fylke Hypotekbankdirektør, gaardbruker Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1909-1920 President Lagtinget
1922-1924 President Lagtinget
1925-1930 President Lagtinget
1926- President Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1898-00 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1904-06 Medlem i Veikomiteen
1907-09 Sekretær i Veikomiteen
Sekretær i 1908-1909.

1910-12 Formann i Landbrukskomiteen
1913-15 Medlem i Landbrukskomiteen
1916-18 Medlem i Landbrukskomiteen
1919-21 Formann i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Holtsmark 21.06.1920.

Medlem i Lønningskomiteen
Trådte inn for Platou 22.06.1921.

1922-24 Formann i Landbrukskomiteen
1925-27 Formann i Landbrukskomiteen
Erstattet av Undrum 02.06.-14.06.1926 og fra 28.06 og ut sesjonen i 1926.

1928-30 Formann i Landbrukskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Arbeidsledigheten
1907-09 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Forfall 15.07.1906, P. Pedersen trådte inn i hans sted.

1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for C. O. Lund 21.06.1920.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Rustad fra 21.06.1919.

Medlem i Utenrikskomiteen
Gikk ut for Holtsmark 21.06.1920.

1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Formann i Valgkomiteen
Permisjon i 1926, W. Blakstad trådte inn i hans sted. Formann i 1926-1927.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Nordiske og interparlamentariske fredskonferanser i København, Stockholm, London, Berlin, Haag, Wien.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921

Personalia:

Født 08.08.1858, Jahren i Rakkestad.
Sønn av gårdbruker Johannes Gundersen Jahren (1818-1894) og Sidsel Johanne Arnesdatter Grimstad (1827-1915).

Utdanning og yrke:

Landbrukselev - Berg
Elev - Amtsskolen (fra 1875) (i flere vintrer fra 1875)
Elev - Schives handelsskole i Oslo (1883-1884)

Kasserer og bokholder - Kristiania Trævarefabrik (til 1888)
Kasserer og bokholder - Sjaastad Trævarefabrik, Lier (fra 1884)
Gårdbruker - Brekke i Tomter (1889-1918) (anneks til Hobøl, med tilligende bruk)
Statsrevisor (1910-1911)
Direktør - Hypotekbanken (1912-1933) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Hobøl herredsstyre
1901-04 medlem Hobøl herredsstyre
1904-07 medlem Hobøl herredsstyre
1907-10 medlem Hobøl herredsstyre
1891-1898 medlem Hobøl herredsstyre
Ukjent periode ordfører Hobøl herredsstyre (i 5 år)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Hobøl
Formann - Amtsskolestyret, Smaalenenes amt
M. fl. - Verv, Hobøl
Valgmann - (ved valgene fra 1894 til 1903)
Medlem - Den søndenfjeldske hestehjelpskasses styre (i 23 år)
Medlem - Den depart. hesteutskrivningskomite av 1896
Medlem - Komiteen om erstatning for lungesyke blant utrederhester av 1909
Medlem - Bygdemøllekt. av 1916
Medlem - Statens rådgivende provianteringskommisjon av 1916
Medlem - Amtsskolestyret, Smaalenenes amt (fra 1894)(i 20 år)
Medlem - Smålensbanens tilsynskommisjon (fra 1903)
Medlem - Parisdelegasjonen (1904)
Formann - Smålensbanens tilsynskommisjon (1904-1922)
Suppleant - Statsrevisjonen (1905-1910)
Medlem - Hypotekbankens råd (1907-1911)
Suppleant - Riksskattekommisjonen (1908-1911)
Medlem - Norges Brannkasses styre (1909-1912)
Medlem - Stortingets deputasjon ved avsløringen av minnesmerket for Carsten Anker på Eidsvoll (1914)(16. mai 1914)

Verv i organisasjoner:

Stiftet - Hobøl Bondelag
Nestformann - Stortingets upolitiske bondegruppe (1922-1924)
Formann - Stortingets upolitiske bondegruppe (1925-1930)

Andre administrative verv:

Stiftet - Øvre Smaalenenes Telefonselskap

Diverse:

Slektskap: Bror av etternevnte.