Biografier

Edvard Nikolai Joakimsen


Født: 12.02.1867
Død: 05.01.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 5. Lofoten Herredskasserer Venstre
1913-15 1. representant 5. Lofoten Herredskasserer Venstre
1916-18 1. representant 5. Lofoten Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 5. Lofoten Fyrvogter Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Sekretær i Næringskomite nr.2
1913-15 Formann i Næringskomite nr.2
Formann i 1913, etter Bernh. Hanssen. Forfall i 1914, Jonas Pedersen trådte inn i hans sted.

1916-18 Nestformann i Veikomiteen
Nestformann i 1917-1918.

1919-21 Formann i Veikomiteen
Erstattet av Thomassen 02.09.-13.09.1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 12.02.1867, Eggum i Borge i Lofoten.
Sønn av gårdbruker og fisker Joakim Kornelius Rasch Simonsen (1844-1923) og Frederikke Sofie Karlsen (1840-1920).

Utdanning og yrke:

Elev - Lofoten og Vesterålens amtsskole (1884-1885)
Middelskoleeksamen - Hamar (1887)

Fisker (til 1909) (fra 13-års alderen)
Herredskasserer (1892-1912)
Gårdbruker - Eggum i Borge i Lofoten (fra 1908) (overtok farsgården Overtok en del av farsgården)
Fyrvokter - Balstad (1916-1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Borge herredsstyre
1901-04 medlem Borge herredsstyre
Fra 1907 medlem Borge herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Overligningskommisjonen, Borge
Medlem - Skolestyret, Borge
Nestformann - Skolestyret, Borge
M. fl. - Kommunale verv, Borge
Sekretær - Ligningskommisjonen, Borge
Formann - Ligningskommisjonen, Borge
Medlem - Den depart. fiskeforsyningskomite av 1916
Medlem - Selvangivelseskt. av 1916
Medlem - Komiteen om lønnsregulativ for læger av 1917
Medlem - Formannskapslovkt. av 1919

Andre administrative verv:

Medlem - Borge Sparebanks forstanderskap