Biografier

Jonathan Johnson


Født: 25.05.1866
Død: 22.05.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Jarlsberg Adjunkt Høyre
1916-18 1. representant 2. Jarlsberg Overlærer Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Kirkekomiteen
1916-18 Sekretær i Gage- og pensionskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 25.05.1866, Oslo.
Sønn av professor Gisle Christian Johnson (1822-1894) og Emilie Helgine Sophie Dybwad (1825-1898).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1883)
Cand. theol. (1887)
Praktikum (1889)
Studerte - Et semester Berlins universitet (1893)

Lærer - Middelskolen, Tønsberg
Lærer - Tønsberg kommunale pikeskole (1889)
Lærer - Tønsberg høyere almenskole (1895)
Adjunkt - Tønsberg høyere almenskole (1902)
Overlærer - Tønsberg høyere almenskole (1913)
Lektor - Tønsberg høyere almenskole (1920-1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1901-04 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1904-07 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1907-10 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1910-13 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1913-16 ordfører Nøtterøy herredsstyre
1916-19 medlem Nøtterøy formannskap
1919-22 medlem Nøtterøy formannskap
1922-25 medlem Nøtterøy formannskap
1925-28 medlem Nøtterøy formannskap
1896-1898 medlem Nøtterøy formannskap

Offentlige verv:

Formann - Den depart. lønnskomite for Marinens tjenestemenn av 1918
Deputert - Kirkelige stiftsmøter i Oslo

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Kaldnes Slip og mek. Verksted

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, havnedirektør G. D. B. Johnson, se Lindstøl s. 457, og hans svoger O. Saxe, Lindstøl s. 752.