Biografier

Ivar Jørgensen


Født: 31.05.1877
Død: 24.02.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Oslo: 1ste kreds, Oslo Kjører Arbeiderpartiet
1919-21 1. suppleant Oslo: 1ste kreds, Oslo Inspektør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for m. Nilssen i 1914.

1919-21 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Magnus Nilssen 23.05-22.07.1921.

Personalia:

Født 31.05.1877, Langstrand, Sørøya i Hammerfest landsogn.
Sønn av lærer og kirkesanger Johannes Jørgensen (1850-1892) og Beret Martha Henriksdatter Buvik (1855-1935).

Utdanning og yrke:

Elev - Kristiania borger- og realskole

Sjømann (fra 1892)
Bygnings- og fabrikkarbeider - Oslo og Furnes (1898-1902)
Ansatt - Meieribedrift (fra 1902)
Medeier - Fortuna meieri (fra 1909)
Inspektør - Oslo kommunale husleienemnder (1916-1926)
Kontorsjef - Oslo kommunale husleienemnder (1926-1935)
Fullmektig - Krohgstøttens sykehus, Oslo (fra 1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Oslo kommunestyre
1910-13 medlem Oslo kommunestyre
1913-16 medlem Oslo kommunestyre
1916-19 medlem Oslo kommunestyre
1919-22 medlem Oslo kommunestyre

Offentlige verv:

Medlem - Forskjellige kommunale komiteer og utvalg, Oslo

Verv i partier:

Medlem - Arbeiderpartiets representantskap (til 1921) (-1-1921)
Medlem - styret Oslo krets av Arbeiderpartiet (1906-1921)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Kristiania Totalavholdsforening (fra 1899)