Biografier

Aanon Gunerius Knudsen


Født: 19.09.1848
Død: 01.12.1928
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1889-91 1. suppleant Bratsberg Amt Ingeniør Venstre
1892-94 4. representant Bratsberg Amt Ingeniør Venstre
1895-97 2. representant Bratsberg Amt Ingeniør Venstre
1900-03 2. representant Bratsberg Amt Ingeniør Venstre
1907-09 1. representant 2. Gjerpen Fhv. Statsraad, ingeniør Venstre
1913-15 1. representant 2. Gjerpen Fhv. Statsminister Venstre
1916-18 1. representant 2. Gjerpen Fhv. Statsminister Venstre
1919-21 1. representant 2. Gjerpen Fhv. Statsminister Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1906-1908 President Stortinget
1913- President Stortinget
1921- President Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
1895-97 Medlem i Sosialkomiteen
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
1907-09 Formann i Jernbanekomiteen
Uttrådte ved reglementsforandringer i 1908, Stousland ble valgt inn i hans sted.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Trådte inn i 21.06.1920, da komiteens antall ble økt til 10. Trådte ut igjen i 1921, da han ble valgt til stortingspresident.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Formann i Reglementskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Formann i Vandfald m.v.
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Skaar 31.01.1913.

1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Skilbred fra 21.06.1919.

Formann i Om ekstraordinær formueskatt
Medlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Tveiten i 1920. Trådte inn 27.01.1921.

Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1906-1908 Parlamentarisk leder Venstre
1920-1921 Parlamentarisk leder Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 24.12.1901 - 20.04.1902
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 21.04.1902 - 28.02.1903
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.03.1903 - 31.03.1903
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.06.1903 - 21.10.1903
Statsråd Landbruksdepartementet 09.06.1903 - 21.10.1903
Statsråd Finans- og tolldepartementet 11.03.1905 - 30.10.1905
Statsråd Revisjonsdepartementet 11.03.1905 - 06.07.1905
Statsråd Finans- og tolldepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910
Statsråd Revisjonsdepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910
Statsminister 19.03.1908 - 01.02.1910
Statsminister 31.01.1913 - 20.06.1920
Statsråd Landbruksdepartementet 31.01.1913 - 11.12.1919
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.01.1913 - 30.06.1918
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 12.12.1919 - 20.06.1920

Personalia:

Født 19.09.1848, Salterød i Stokken herred.
Sønn av skipsreder Christen Knudsen (1813-1888) og Guro (Gurine) Aadnesdatter (1808-1900).

Utdanning og yrke:

Student - Skiens skole (1866)
Cand. philos. (1867)
Polytekn. eksamen - Chalmerska Institutet i Gøteborg (1869)
Lærte - Dampskipsbygging ved verfter i Sunderland og Glasgow (1870-1872)

Drev - Gårdsbruk og hagebruk med fruktdyrking på Borgestad
Skipsbygger - Akers Mek. Verksted (1869-1870)
Skipsreder - Sammen med sin bror Jørgen C. Knudsen (1872-1889)
Overtok - Svigerfarens eiendom Borgestad ved Porsgrunn (1881)
Oppførte - Teglverk, Borgestad ved Porsgrunn (1887)
Oppførte - Chamottefabrikk, Borgestad ved Porsgrunn (1893)
Skipsreder - Eget rederi, A.s Borgestad (fra 1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1886-1892 ordfører Gjerpen kommunestyre

Offentlige verv:

Medlem - Den 1ste arbeiderkommisjon av 1885
Medlem - Lastelinjekomm. av 1894
Formann - Sjømannskomiteen av 1891
Medlem - Komiteen om Norges Banks virksomhet av 1895
Medlem - Traktatkomiteen av 1904
M. fl. - Medlemskap i komiteer og kommisjoner
Viseformann - Tilsynskomm. for Drammen-Skiensbanen
Formann - Tilsynskomm. for Drammen-Skiensbanen
Viseformann - Norges Banks representantskap
Formann - Norges Banks representantskap
Formann - Styret Det videnskapelige forskningsfond av 1919
Valgmann - (1888-1900)(alle valgene i dette tidsrommet)
Medlem - Tilsynskomm. for Drammen-Skiensbanen (fra 1889)
Medlem - Norges Banks representantskap (fra 1894)
Viseformann - Overstyret Norges oplysningskontor for næringsveiene (fra 1901)
Kansler - Ved St. Olavs orden (1908-1910)
Dannet - Skiensfjordens komm. Kraftselskap (1911)

Verv i partier:

Medlem - styret Norges Venstreforening (fra 1894) (1894--1)
Aktiv og ledende - Venstre (1908-1928)
Formann - styret Norges Venstreforening (1909-1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Landmandsforbundet
Medlem - Styret Norges Rederforbund
Medlem - Styret flere organisasjoner
Representant - Selskapet for Norges Vel (fra 1905)
Medlem - Styret Selskapet til Eidsvollsbygningens utstyr (1908-1911)
President - Norges Rederforbund (1912)
Æresmedlem - Videnskaps-Akademiet i Oslo (fra 1926)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Laugstol bruk i Skien
Medlem - Styret Porsgrunds Gjærfabrik
Medlem - Styret Porsgrunds Porselænsfabrik
Medlem - Styret Egelands Værk og Træsliberi
Medlem - Styret flere industrielle bedrifter i distriktet
Medlem - Styret Myrselskapet
Medstifter - Laugstol bruk i Skien (1874)
Medstifter - Porsgrunds Gjærfabrik (1882)
Medstifter - Porsgrunds Porselænsfabrik (1885)
Medstifter - Egelands Værk og Træsliberi (1888)

Diverse:

Forærte Sin bygd Gjerpen en folkeskolebygning og Borgestad kapell (-) (som er oppført på hans eiendom og innvidd 27. mai 1907)
Opprettet Store legater (-)
Minne: Hans byste av billedhugger A. Svor og skjenket av kunstnerens etterlatte i 1931 er oppsatt i Stortinget, og der henger hans maleri av S. Segelcke, skjenket av Norges Venstrelag i 1939.
Slektskap: De etterfølgende C. og F. C. Knudsen er hans brorsønner.