Biografier

Nils Jørgen August Mikalsen Kulstad


Født: 15.01.1866
Død: 17.12.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 2. Nordre Helgeland Gaardbruker Venstre
1913-15 1. representant 2. Nordre Helgeland Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 2. Nordre Helgeland Gaardbruker Venstre
1922-24 6. representant Nordland fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Landbrukskomiteen
1913-15 Medlem i Landbrukskomiteen
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 15.01.1866, Kulstad i Vefsn.
Sønn av gårdbruker Michal Nasen Kulstad (1833-1887) og Oline Marie Olsdatter (1843-1869).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen (1880-1882)

Arbeidet - Farens gård (til 1887)
Fisker - Vinterfiske i Lofoten (1881-1897)
Gårdbruker - Kulstad i Vefsn (fra 1887) (overtok farsgården)
Kasserer - Vefsn Sparebank (1904-1924)
Adm. dir. - Vefsn Sparebank (1924-1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Vefsn herredsstyre
1901-04 ordfører Vefsn herredsstyre
1907-10 medlem Vefsn herredsstyre
1910-13 medlem Vefsn herredsstyre
1919-22 medlem Vefsn herredsstyre
1925-28 medlem Vefsn herredsstyre
1896-1898 medlem Vefsn herredsstyre
1896- ordfører Vefsn herredsstyre
1897- ordfører Vefsn herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Vefsn herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Fleste andre kommunale verv, Vefsn
Formann - Skolestyret, Vefsn
Formann - Ligningsnemnda, Vefsn
Medlem - Fattigstyret, Vefsn
Overformynder - Vefsn
Meget benyttet - Skjønns- og takstmann
Medlem - Kornmonopolkommisjonen av 1915
Medlem - Kommisjonen om landets økonomiske oppmåling av 1919
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (1920-1929)

Andre administrative verv:

Medlem - Vefsn Sparebanks direksjon (1893-1904)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, N. J. Kulstad, se Lindstøl s. 518.