Biografier

Ole Kristian Kristiansen Laake


Født: 13.11.1862
Død: 22.05.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 4. Mellem Romerike Major Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Toldkomiteen
Møtte for Holtsmark fra 14.08 og ut sesjonen i 1918.

Personalia:

Født 13.11.1862, Låke i Ullensaker.
Sønn av gårdbruker Kristian Gulbrandsen Laake (1835-1875) og Karen Pedersdatter Taugland (1839-1903).

Utdanning og yrke:

Elev - Artilleriets underoffisersskole
Studiereise - Med off. stipendium, studerte landmåling og matrikkelvesen i Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrike
Student (1887)

Offiser (1889)
Lærer - Vinterlandbruksskolen i Oslo (1889-1897)
Lærer - Tegning og landmåling ved Norges landbrukshøyskole (fra 1897)
Kaptein og kvartermester (1898)
Kompanisjef (1899)
Overlærer - Norges landbrukshøyskole (fra 1899) (fra 1. juli 1899)
Eier - Gården Haug i Hovin, Ullensaker (fra 1901)
Major - Sjef for 1.posisjonsart. bataljon av feltartillerireg. nr.1 (1915) (4. juni 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 ordfører Ullensaker herredsstyre
1910-13 ordfører Ullensaker herredsstyre
1913-16 ordfører Ullensaker herredsstyre
1922-25 varaordfører Ullensaker herredsstyre
1925-1927 varaordfører Ullensaker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Overstyret Akershus landbruksskole
Valgmann - (1900)

Verv i partier:

Formann - Akershus amts venstreforening

Verv i organisasjoner:

Formann - Akershuslaget
Formann - Ungdomslaget Eidsiva

Andre administrative verv:

Medlem - Styret livsforsikringsselskapet Andvake
Formann - Ullensaker Sparebanks direksjon (1917-1927)