Biografier

Lars Knutson Liestøl


Født: 13.06.1839
Død: 15.12.1912
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 1. representant Nedenæs Amt Lensmand, gaardbruker
1877-79 3. representant Nedenæs Amt Lensmand, gaardbruker
1880-82 2. representant Nedenæs Amt Lensmand, gaardbruker
1883-85 2. representant Nedenes amt Gaardbruker og lensmand Venstre
1886-88 2. representant Nedenes amt Gaardbruker og lensmand Venstre
1898-00 3. representant Nedenes amt Gaardbruker og lensmand Venstre
1900-03 2. representant Nedenes amt Gaardbruker og lensmand Venstre
1907-09 1. representant 4. Sætersdalen Fhv. Statsraad Venstre
1910-12 1. representant 4. Sætersdalen Fhv. Statsraad Venstre
1913-15 1. representant 4. Sætersdalen (Merk: Døde 1912. Erstattet av varamann Skaiaa) Fhv. Statsraad Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1874-78 Medlem i Protokollkomiteen
1877-79 Medlem i Justiskomiteen
1880-82 Medlem i Justiskomiteen
1883-85 Medlem i Justiskomiteen
1886-88 Medlem i Justiskomiteen
1898-00 Medlem i Justiskomiteen
1900-03 Medlem i Justiskomiteen
1907-09 Medlem i Justiskomiteen
1910-12 Medlem i Justiskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1883-85 Medlem i Valgkomiteen
1886-88 Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Revisjonsdepartementet 05.03.1888 - 22.02.1889
Statsråd Indredepartementet 01.10.1888 - 28.12.1888

Personalia:

Født 13.06.1839, Hamkoll i Aaseral.
Sønn av gaardbruker og lensmand Knud Larsen Liestøl (1809-1890) og Gyro Grundesdatter.

Utdanning og yrke:

Elev - Omgangsskole
Selvstudium - Sprog og historie (læste paa egen haand engelsk sprog og studerte Englands og særlig Amerikas historie, hadde særlige anlæg for tegning)
Studerte - Paa foged Egebergs kontor (1855-1861) (fik adgang til fogdens store boksamling, læste særlig skrifter av Ole Vig og senere Vinje)

Utskiftningsassistent (fra 1861)
Lensmand - Bygland (1866-1888)
Gaardbruker - Frøysnes i Bygland (fra 1870)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1871 medlem Bygland herredsstyre (i 36 aar)
Ukjent periode ordfører Bygland herredsstyre (i 12 aar)

Offentlige verv:

Medlem - Bygland skolestyre (i 22 aar)
Formand - Bygland skolestyre (i 15 aar)
Forlikskommissær - Bygland (i 39 aar)
Medlem - Amtsskolestyret (i 6 aar)
Overformynderrevisor - Bygland
Medlem - Matrikulkommissionen Sætersdalen (1868)
Medlem - Amtets matrikulkommission (1873)
Medlem - Sportellovkomissionen (1886-1887)
Medlem - Skolelovskommissionen (1887-1888)
Skattekommissær - (1892-1894)
Medlem - Vasdragskommissionen (1909)