Biografier

Hans Ludvig Meyer


Født: 03.12.1857
Død: 25.04.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant Larvik og Sandefjord Grosserer Høyre
1913-15 1. representant Larvik og Sandefjord Grosserer Høyre
1919-21 1. representant Larvik og Sandefjord Grosserer Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Protokollkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av ulykkesforsikringsloven.

1913-15 Medlem i Konstutionskomiteen
1919-21 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Hoffstad 25.06.-14.07.1919, 30.06.-22.07 og hele høstsesjonen i 1920 samt hele sesjonen i 1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 03.12.1857, Østre Halsen i Tjølling.
Sønn av skipsfører Martin Meyer (1820-1895) og Maren Semb (1825-1869).

Utdanning og yrke:

Sjømann (fra 1872)
Skipsfører (1880-1898) (mest på lengere farvann)
Kjøpmann - Handelsforretning (fra 1898)
Medinnehaver - Gram & Meyer, omfattende import, eksport, skipsrederi og fiskeri (fra 1899)
Eneinnehaver - Gram & Meyer, omfattende import, eksport, skipsrederi og fiskeri (fra 1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Larvik formannskap
1907-10 medlem Larvik formannskap

Offentlige verv:

Overformynder - Larvik
Formann - Havnestyret, Larvik
Medlem - Direksjonen Larviks sjømannsskole
Valgmann - (1903)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Larvik Sparebank
Medlem - Styret flerer private bedrifter

Diverse:

Slektskap: Jfr. etterfølgende.