Biografier

Christian Fredrik Michelet


Født: 23.06.1863
Død: 25.07.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 1. Bærum og Follo Advokat Høyre
1913-15 1. representant 1. Bærum og Follo Høiesteretsadvokat Høyre
1916-18 1. representant 1. Bærum og Follo Høiesteretsadvokat Høyre
1919-21 1. representant 1. Bærum og Follo Høiesteretsadvokat Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Formann i Protokollkomiteen
1913-15 Medlem i Sosialkomiteen
1916-18 Medlem i Militærkomiteen
Permisjon i 1916, Løvold trådte inn i hans sted.

1919-21 Formann i Konstutionskomiteen
Gikk ut for Smedsrud 21.06.1920, trådte inn igjen 22.06.1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
1916-18 Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Dahl fra 21.06.1919.

Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Gikk ut for Lykke 21.06.1920.

Medlem i Utenrikskomiteen
Gikk ut for Lykke 21.06.1920.

Medlemskap i delegasjoner:

Deltok - Folkenes Forbunds møter 2. 3. 5. og 6. Samling, 1921-1925.
Medlem - Den interparlamentariske unions råd.
Delegert - Den interparl. konferanse i Wien, 1922.
Delegert - Den interparl. konferanse i Genéve, 1924.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 21.06.1920 - 21.06.1921
Utenriksminister Utenriksdepartementet 06.03.1923 - 29.05.1923
Fungerende statsminister 24.03.1923 - 29.05.1923
Utenriksminister Utenriksdepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924

Personalia:

Født 23.06.1863, Oslo.
Sønn av oberst Georg Ove von Ramel Michelet (1830-1908) og Anna Beata Stang (1838-1866).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole i Oslo (1881)
Cand. jur. (1886)
Advokaturen (1892)

Reiste - Tyskland, Frankrike og Italia
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Vinger og Odal
Fullmektig - Advokat N. Nicolaysen, Oslo
Drev - Egen forretning i Oslo sammen med advokat E. Harbitz (fra 1890)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Bærum herredsstyre
1901-04 ordfører Bærum herredsstyre
1904-07 ordfører Bærum herredsstyre
1909- medlem Bærum formannskap
1907-1909 ordfører Bærum herredsstyre
1897-1898 medlem Bærum formannskap

Offentlige verv:

Valgmann - Akershus amt (1900)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen A.s Elektrisk Bureau
Medlem - Direksjonen Tofte Cellulosefabrik
Formann - Direksjonen forsikringsselskapet Norden (til 1927) (-1-1927)
Medlem - Direksjonen Den norske Creditbank (1907-1918)
Formann - Direksjonen Den norske Creditbank (1912-1918)
Medlem - Direksjonen forsikringsselskapet Norden (1913-1927)

Diverse:

Slektskap: Om hans farbror, amtmann C. J. Michelet og hans morfar konsul T. A. Stang, se Lindstøl s. 594 og 824.
Tiltalt ved Riksretten (1926-1927). Frifunnet 25. mars 1927..