Biografier

Olav Jensen Myklebust


Født: 20.06.1868
Død: 03.10.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Indre Søndhordland Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 2. Indre Søndhordland Gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 2. Indre Søndhordland Gaardbruker Venstre
1922-24 5. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1925-27 3. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 3. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 2. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1934-36 5. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1937-45 1. representant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1937-1948 President Odelstinget
1928-1930 Varapresident Lagtinget
1931-1936 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.2
1916-18 Nestformann i Næringskomite nr.2
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1920, ved behandling av traktatsaken.

Nestformann i Næringskomite nr.2
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av jernbaneplanen.

Formann i Næringskomite nr.2
1925-27 Formann i Næringskomite nr.2
1928-30 Formann i Næringskomite nr.2
Erstattet av Tveit 23.04.-14.05.1928.

1931-33 Formann i Helsekomiteen
1934-36 Formann i Helsekomiteen
1937-45 Formann i Helsekomiteen
Formann i 1937-1938. Døde 03.10.1938, Kårbø trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Trådte inn for Ugland i 1918.

Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
1919-21 Medlem i Om ekstraordinær formueskatt
1925-27 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Nestformann i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1928, Markhus trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen
Formann i Til behandling av Quislingdokumentene
1934-36 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Den forberedende fullmaktskomite
Formann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Fullmaktskomiteen
Formann i 1937-1938. Døde 03.10.1938, Valen trådte inn i hans sted.

Medlem i Valgkomiteen
Døde 03.10.1938, Markhus trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 20.06.1868, Røysland i Kvinnherad.
Sønn av gardbrukar Jens Jensen Myklebust (1837-1905) og Kristiana Olsdotter Røysland (1843-1903).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskulen
Elev - Ungdomsskulen i Rosendal (1883-1885) (om vintrane)

Gårdbruker - Myklebust i Kvinnherad (fra 1895)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Kvinnherad herredsstyre
1904-07 medlem Kvinnherad herredsstyre
1907-10 medlem Kvinnherad herredsstyre
1910-13 varaordfører Kvinnherad herredsstyre
1913-16 medlem Kvinnherad herredsstyre
1925-28 medlem Kvinnherad herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Dei fleiste kommunale tillitsombodi, Kvinnherad
Medlem - Statens bolignemnd av 1916
Medlem - Lækjar- og tannlækjarnemndi av 1920
Formann - Tuberkulosenemndi av 1923
Medlem - Nemndi um overflatedyrking av 1929
Medlem - Styret Norges Banks avd. i Bergen (fra 1924)
Medlem - Voldgiftsretten (1928)

Andre administrative verv:

Formann - Meieri- og jordbrukslag i Kvinnherad