Biografier

Godske Joachim Weidemann Nielsen


Født: 11.08.1847
Død: 26.11.1920
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Kragerø Sorenskriver Høyre
1910-12 1. suppleant Kragerø Sorenskriver Høyre
1913-15 1. representant Kragerø Sorenskriver Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
1910-12 Medlem i Toldkomiteen
Trådte inn for Lindvig i 1910, 1911 og 1912.

1913-15 Medlem i Militærkomiteen
Frafall i 1914, Wiborg trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Lindvig 07.07.1910 og 1911.

Personalia:

Født 11.08.1847, Holmestrand.
Sønn av sorenskriver Wilhelm Nielsen (1816-1889) og Johanne Marie Frederikke Weidemann.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1866)
Cand. jur. (1871)

Sorenskriverfuldmægtig - Bamle (1872-1886)
Overretssakfører - Kragerø (1874-1894)
Kst. byfoged og politimester - Kragerø (1878)
Kst. byfoged og politimester - Kragerø (1879)
Kst. sorenskriver (1886-1887)
Direktør - Sparebanken, Kragerø (fra 1887)
Politimester og magistrat - Kragerø (1894)
Sorenskriver - Bamle, nu Kragerø sorenskriveri (fra 1896)
Byfoged - Kragerø (fra 1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 ordfører Kragerø bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Fælleskomiteen Vestlandsbanen (i 20 aar)