Biografier

John Norem


Født: 11.11.1888
Død: 12.05.1976
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Overrettssakfører Høyre
1925-27 1. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Overrettssakfører Høyre
1928-30 2. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Høiesterettssakfører Høyre
1931-33 2. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Høiesterettssakfører Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for Wrangell 05.07.-27.07.1924.

1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av lover om ulykkesforsikring for fiskere og sjømenn.

Nestformann i Sosialkomiteen
Nestformann i 1926-1927. Erstattet av Bernh. Hanssen 11.01.-18.01.1926.

1928-30 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av forandring i lov om odelsløsning.

Nestformann i Sosialkomiteen
1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av ekstraordinær veddrift til avhjelp av arbeidsledigheten.

Nestformann i Sosialkomiteen
Erstattet av Bertelsen 06.04.-17.04, 26.05.-29.05 og 04.06.-08.06.1932.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 11.11.1888, Stavanger.
Sønn av kjøpmann Johan Conrad v. d. Lippe Norem (1853-1932) og Ingeborg Johnsen (1853-1940).

Utdanning og yrke:

Student - Kongsgaards skole, Stavanger (1907)
Cand. jur. (1912)

Sakfører - Stavanger (1912)
Sekretær - Vestlandske Hermetikkfabrikkers Forening (1912-1917)
Sekretær - De norske Hermetikkfabrikkers Landsforening (fra 1917)
Høyesterettsadvokat (1927)
Fylkesmann - Rogaland (1932-1941) (15. april 1932, avskjediget 21. juli 1941)
Fylkesmann - Rogaland (fra 1945) (8. mai 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Stavanger bystyre
1919-22 varaordfører Stavanger bystyre
1922-25 ordfører Stavanger bystyre
1925-28 medlem Stavanger bystyre
1928-31 medlem Stavanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret kretssykekassen, Stavanger
M. fl. - Andre kommunale tillitsverv, Stavanger
Formann - Edruelighetskomiteen av 1926
Medlem - Arbeidsfredskommisjonen av 1933
Sekretær - Komiteen om et forskningsinstitutt for hermetikkindustrien av 1919
Formann - Styret kretssykekassen, Stavanger (1923-1925)
Medlem - Direksjonen Stavanger lysverker (1925-1935)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1927-1934)
Formann - Høires fellesorganisasjon i Stavanger (1928-1935)
Formann - Høires og Frisindede Venstres organisasjon for bykretsen Vest-Agder og Rogaland (1930-1936)

Verv i organisasjoner:

Leder - Hermetikkfabrikkenes Importforening (1916-1919)
Medlem - Styret Norges Byforbund (1927-1932)
Medlem - Styret Landsforeningen Norsk Arbeide (1928-1932)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantsk. Stavanger Sparebank
Ordfører - Representantskapet "Stavangeren"
Ordfører - Representantskapet Vestenfjeldske Kreditforening (fra 1920)
Medlem - Styret "Stavangeren" (fra 1926)
Medlem - Direksjonen Rosenberg mek. Verksted (1932-1943)
Medlem - Styret Chr. Bjelland & Co. A.s (fra 1933)
Formann - Direksjonen Rosenberg mek. Verksted (fra 1935)
Medlem - Styret Stavanger Electro Staalverk A.s (fra 1935)
Formann - Styret "Stavangeren" (1937-1943)