Biografier

Hans Syvertsen Nyvold


Født: 19.01.1860
Død: 10.03.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 1. Oddernes Utskiftningsformand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Varamedlem i Toldkomiteen
Varamedlem.

Personalia:

Født 19.01.1860, Nyvold i Holme.
Sønn av gaardbruker Syvert Christian Hansen Nyvold og Cecilie Tomine Pedersdatter Holmesland.

Utdanning og yrke:

Elev - Kursus paa amtsskolen
Utlært - Som utskiftningsmand hos J. P. Holmesland

Utskiftningsformand - Lister og Mandal
Gaardbruker - Hjorteland i Halsaa og Hartmark (fra 1889)

Offentlige verv:

Indehat - Forskjellige kommunale hverv