Biografier

Rikard Olsen


Født: 15.11.1864
Død: 10.03.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Holmestrand Malermester Venstre
1910-12 1. representant Brevikog Holmestrand Malermester Venstre
1913-15 1. representant Brevikog Holmestrand Malermester Venstre
1916-18 1. representant Brevikog Holmestrand Malermester Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1913-15 Nestformann i Gage- og pensionskomiteen
Fravær i 1914, Ruberg trådte inn i hans sted.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1913, ved behandlingen av haandverksloven.

1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 2

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Haag, 1913.

Personalia:

Født 15.11.1864, Holmestrand.

Utdanning og yrke:

Utlært - Maler på farens malerverksted, Holmestrand
Middelskoleeksamen (1880)
Elev - Kunst- og Håndverksskolen i Oslo (1884-1887) (i 3 vintrer. Hvorav et år med off. stipendium)

Maler - Farens malerverksted, Holmestrand (fra 1886) (overtok verkstedet etter farens død i 1886)
Tegnelærer - Hortens tekniske aftenskole (fra 1901)
Tegnelærer - Den off. skole for døve i Holmestrand (fra 1903)
Tegnelærer - Holmestrands tekn. aftenskole (1917-1924)
Bestyrer - Drammens avdeling av Norges Bank (fra 1918)
Sekretær - Holmestrand formannskap (1926-1933) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Holmestrand bystyre
1901-04 medlem Holmestrand formannskap
1904-07 medlem Holmestrand bystyre
1907-10 medlem Holmestrand bystyre
1910-13 medlem Holmestrand formannskap
1913-16 medlem Holmestrand bystyre
1916-19 medlem Holmestrand bystyre
1919-22 medlem Holmestrand bystyre
1922-25 medlem Holmestrand bystyre
1925-28 medlem Holmestrand bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Holmestrand
Medlem - Den depart. komite om sjømilitære tjenestemenns lønninger av 1918
Valgmann - (1903)
Overformynder - Holmestrand (1927-1933)

Verv i organisasjoner:

Formann - Holmestrands håndverkerforening (1899-1900)
Formann - Holmestrands håndverkerforening (1902-1909)
Medlem - Styret Holmestrands håndverkerforening (1924-1930)
Sekretær - Styret Holmestrands håndverkerforening (fra 1932)