Biografier

Johan Oskar Ottersen Opsand


Født: 28.03.1855
Død: 06.07.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. suppleant Akershus fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Iversen 14.06.-26.06.1926.

Personalia:

Født 28.03.1855, Vaslestad i Ski, anneks til Kråkstad.
Sønn av lærer og kirkesanger Otter Jørgensen Opsand (1825-1873) og Karen Johanne Tomter (1820-1899).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Asker seminar (1874)
Eksamen - Den gymnastiske centralskole (1882)

Gårdbruker - Vaslestad i Ski (til 1888) (overtok farsgården)
Lærer og kirkesanger - Ski (1875-1912)
Gårdbruker - Klokkergården, Ski (1888-1912)
Direktør - Follo Brandassuranseforening (fra 1889)
Gårdbruker - Søndre Midsem i Kråkstad (1912-1939)
Synsbestyrer - Prestegårdene i Øvre Borgesyssels prosti (1925-1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Kråkstad herredsstyre
1901-04 ordfører Kråkstad herredsstyre
1904-07 ordfører Kråkstad herredsstyre
1907-10 ordfører Kråkstad herredsstyre
1910-13 ordfører Kråkstad herredsstyre
1913-16 ordfører Kråkstad herredsstyre
1916-19 medlem Kråkstad herredsstyre
1885-1898 ordfører Kråkstad herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1893-1898: medlem amtsutvalget, Akershus.
1898-1901: medlem amtsutvalget, Akershus.
1901-04: medlem amtsutvalget, Akershus.
1904-07: medlem amtsutvalget, Akershus.
1907-10: medlem amtsutvalget, Akershus.
1910-13: medlem amtsutvalget, Akershus.
1913-16: medlem amtsutvalget, Akershus.
1916-1918: medlem amtsutvalget, Akershus.

Offentlige verv:

Overformynderrevisor - (til 1926)(i over 30 år) (-1-1926)(i over 30 år)
Forlikskommissær - (1890-1915)
Valgmann - Akershus (1891)
Valgmann - Akershus (1894)
Valgmann - Akershus (1897)
Valgmann - Akershus (1903)
Medlem - Fylkesskolestyret, Akershus (1912-1932)
Formann - Fylkesskolestyret, Akershus (fra 1918)
Formann - Overstyret husmorskolen på Eidsvoll (1918-1935)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Follo Brandassuranseforening (til 1935) (-1-1935)
Medstifter - Follo Brandassuranseforening (1889)
Medlem - Representantskapet reassuranseselskapet "Samtrygd" (fra 1923)
Varaordfører - Representantskapet reassuranseselskapet "Samtrygd" (1923-1939)