Biografier

Jonas Pedersen


Født: 20.09.1871
Død: 21.09.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 5. Lofoten Politimester Venstre
1928-30 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Fylkesmann Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Joakimsen i 1914.

1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Røkke 06.04.-29.04.1928.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 20.09.1871, Stavanger.
Sønn av kjøpmann og bankbestyrer Bernt Pedersen (1843-1908) og Birgitte Hansine Johnsen (1845-1885).

Utdanning og yrke:

Student - Stavanger (1889)
Cand. jur. (1893)

Kst. sorenskriver - Søndre Helgeland (i 8 måneder)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Lofoten
Bestyrer og regnskapsfører - Nordlands amtskommunes eiendom fiskeværet Honningsvåg i Vågan (på samme tid som politimesterembete)
Vpl. offiser (1890)
Sakførerfullmektig - Brevik (1894)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Søndre Helgeland (1895-1898)
Premierløytnant (1897)
Kst. foged - Lofoten og Vesterålen (fra 1898) (jan.-juni 1898 og fra okt. 1898)
Politimester - Lofoten og Vesterålen (1910-1913)
Oppsynssjef - Lofotfisket (1911-1913)
Kst. amtmann - Nordlands amt (fra 1913) (fra 15. mars 1913 under Omholts fravær som medlem av regjeringen og 26. mai 1916 utnevnt til samme embete)
Fylkesmann - Aust- Agder (1922-1942) (utnevnt 18. nov. 1921 og overtok embetet i mars 1922. Fratrådte 24. jan. 1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Vågan herredsstyre
1904-07 medlem Vågan herredsstyre
1910-13 ordfører Vågan herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Lofotkomiteen av 1909
Medlem - Det depart. utvalg om ihendehaverobligasjoner av 1929
Valgmann - (1903)
Formann - Amtstingets komite til å behandle sykehus- og tuberkulosesaken i Nordland (1911)
Formann - Overstyret Nordlands landbruksskole ved Bodø (1913-1920)
Nestformann - Fylkets jernbanekomite (1913-1922)
Medlem - Kontrollkommisjonen Rønvik asyl (1917-1922)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Bodø (1918-1922)
Medlem - Styret Glomfjord Kraftanlegg (1920)
Formann - Styret husmorskolene i Aust-Agder (1923-1941)
Formann - Fylkets kraftverk, Aust-Agder (1925-1941)
Nestformann - Tilsynskomiteen Sørlandsbanen (fra 1927)
Formann - Styret Vinmonopolets utsalg (1932-1941)
Formann - Tilsynskomiteen Sørlandsbanen (1934-1941)

Verv i partier:

Formann - Lofotens kretsvenstreforening (1909-1913)
Formann - Vågan venstreforening (1910-1913)
Formann - Kabelvåg venstreforening (1910-1913)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Arendals samlag
Formann - Lofoten og Vesterålens krets av Nordlands fengselsselskap (1899-1913)

Andre administrative verv:

Medlem - Tilsynskomiteen Agdesidens Banks avvikling
Forstander - Vågan Sparebank (1900-1913)
Formann - Vågan Sparebanks direksjon (1902-1913)
Medlem - Styret A.s Kabelvaag Elektrisitetsverk (1911-1913)
Formann - Nedenes Sparebanks forstanderskap (1928-1943)