Biografier

Jørgen Julius Pedersen


Født: 05.12.1871
Død: 26.08.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 1. Trondenes Garver Venstre
1913-15 1. representant 1. Trondenes Garver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Kirkekomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1912, ved behandling av haandverksloven.

1913-15 Sekretær i Kirkekomiteen
1919-21 Medlem i Næringskomite nr.2
Ble ikke gjenvalgt ved omvalget i Trondenes krets i 1919.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Castberg 31.01.1913

Personalia:

Født 05.12.1871, Gåre i Kvæfjord.
Sønn av gårdbrukerogmølleeier Peder Andreas Tollefsen (1842-1910) og Oline Katrine Gundersen (1829-1929).

Utdanning og yrke:

Utdannet - I garverhåndverket i Oslo (1898-1899)

Disponent - Troms Felleskjøp (til 1946) (da amtsprovianteringen etter krigen ble avviklet, fortsatte forretningen som felleskjøp for fylkets jordbruk (Troms Felleskjøp))
Drev - Fiskeri (1885-1893)
Administrator - Hypotekbankens avdeling i Tromsø (1916-1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Kvæfjord herredsstyre
1904-07 medlem Kvæfjord herredsstyre
1907-10 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1910-13 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1913-16 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1916-19 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1919-22 ordfører Kvæfjord herredsstyre
1925-28 medlem Tromsøysund herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: oppmann fylkestinget, Troms.
Fra 1922: formann fylkestinget, Troms.

Offentlige verv:

Formann - Tromsø amtsproviantering (under forrige verdenskrig)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)

Verv i partier:

Formann - Venstres daværende kretsorganisasjon

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Troms ungdomsorganisasjon
Medstifter - Troms ungdomsorganisasjon (1899)

Andre administrative verv:

Ordfører - Kvæfjord Sparebanks forstanderskap