Biografier

Karen Platou


Født: 09.07.1879
Død: 10.06.1950
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 3dje kreds, Gamle Aker Sekretær Høyre
1922-24 7. representant Kristiania Sekretær Høyre
1925-27 1. suppleant Oslo Sekretær Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Lønningskomiteen
Trådte inn for Holtsmark 21.06.1920, gikk ut for G. A. Jahren 22.06.1921.

1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Getz 12.05.-28.05.1922.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av spørsmålet om ny vergerådslov m.v.

1925-27 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Getz 09.03.-11.03., 24.04.-04.05. og 25.05.-25.06.1925.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Trådte inn for Wefring 05.03.1926.

Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Hambro 25.05.-25.06.1925.

Personalia:

Født 09.07.1879, Mandal.
Datter av kemner i Oslo Otto Michael Stoud Platou (1852-1904) og Ida Aamalie Ræder (1852-1903).

Utdanning og yrke:

Elev - Skolegang i Oslo
Elev - Den kgl. kunst- og håndverksskoles arkitektklasse
Besøkte?? - Den tekniske høyskole i Hannover

Assistent - Stadsarkitekten i Oslo (1901-1903)
Arkitekt - Firmaet Gustav Schrader i Hamburg (1903-1904)
Forlegger - Oslo (fra 1930) (bl. a. utgiver av Karen Platous kalender Norge)
Drev - Agenturvirksomhet i Oslo (fra 1937)
Foredragsholder - Om kvinnens stilling og arbeid i Norge, vesentlig i Fredrika Bremer-Førbundets avdelinger, Sverige (1943-1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Oslo
Medlem - Styret Den kvinnelige industriskole i Oslo (1917-1928)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - De norske damers hjelpeforening i Hamburg
Aktiv - I sosialt arbeid Hamburg (1903-1904)
Sekretær - Hjemmenes Vel, Oslo (1914-1931)
Sekretær - Nordens Husmorforbund (1919-1924)
Sekretær - Nordens Husmorforbund (1929-1936)

Diverse:

Minne:
Okkupasjonen: Under okkupasjonen flyktet hun etter ordre til Sverige.
Slektskap: Hun er brordatter av forannevnte og søskenbarn til nedennevnte R. F. Ræder.