Biografier

Wilhelm Ernst Ramm


Født: 08.02.1857
Død: 03.12.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. suppleant Fredrikstad Overretssagfører Høyre
1913-15 1. representant Fredrikstad Borgermester Høyre
1916-18 1. representant Fredrikstad Borgermester Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
Varamedlem i Militærkomiteen
Varamedlem.

1916-18 Nestformann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Erstattet av Blakstad 27.04-13.05.1918.

Personalia:

Født 08.02.1857, Fredrikstad.
Sønn av sakfører og bankkasserer Ove Engelsen Ramm (1826-1890) og Johanne Diderikke Schou (1826-1915).

Utdanning og yrke:

Student (1875)
Cand. jur. (1880)

Aktor - Meddomsretten
Edsv. fullmektig - Byfogden i Fredrikstad (1880-1883)
Overrettssakfører - Fredrikstad (fra 1883)
Offentlig forsvarer - Lagmanns-, meddoms- og krigsretter (1890-1902)
Kst. borgermester - Fredrikstad (1903-1928) (fra 1. jan. 1903 til 1928)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 varaordfører Fredrikstad bystyre
1891-1898 medlem Fredrikstad bystyre
Fra 1896 medlem Fredrikstad formannskap
1897-1898 varaordfører Fredrikstad bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale og flere private tillitsverv

Verv i organisasjoner:

Formann - Fredrikstad grunnlovsforening

Andre administrative verv:

Medlem - Fredrikstad Privatbanks representantskap
Medlem - Fredrikstad Sparebanks representantskap (fra 1890)
Ordfører - Fredrikstad Sparebanks representantskap (1895-1926)
Viseordfører - Fredrikstad Privatbanks representantskap (fra 1898)