Biografier

Lars Rasmussen


Født: 25.09.1861
Død: 24.09.1922
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 5. Ryfylke Landhandler Venstre
1913-15 1. representant 5. Ryfylke Handelsmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Veikomiteen
Forfall i 1907, Hidle trådte inn i hans sted.

1913-15 Medlem i Veikomiteen
Forfall i 1913, Hidle trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.

Personalia:

Født 25.09.1861, Sand i Ryfylke.
Sønn av handelsmand, trælasthandler, skibsbygger og skibsreder Rasmus S. Rasmussen og Gidske Kolbenstvedt.

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen - Kongsgaards skole i Stavanger (1879)

Handelsmand - Sand
Trælasthandler
Sagbrukseier og tøndefabrikeier
Direktør - Sparebanken, Sand? (fra 1879)
Gaardeier - Jordebræk med Kvandalen og Sandvatn i Suldal (fra 1894)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1890- medlem Sand herredsstyre (i 7 aar)
Fra 1894 ordfører Sand herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Stavanger.

Offentlige verv:

Valgmand - Flere ganger
Medlem - Vestlandsbanekomiteen
Medlem - Vestlandsbanekomiteens arbeidsutvalg

Andre administrative verv:

Formand - Direktionen sparebanken, Sand?