Biografier

Peder Eilertsen Rinde


Født: 06.10.1844
Død: 09.11.1937
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 3. representant Bratsberg Amt Bestyrer skibsreder, trælasthandler
1880-82 4. representant Bratsberg Amt Bestyrer, skibsreder, trælasthandler, gaardbruker
1883-85 2. representant Bratsberg Amt Gaardbruker Venstre
1886-88 2. representant Bratsberg Amt Skibsreder Venstre
1889-91 2. representant Bratsberg Amt Skibsreder Venstre
1892-94 1. representant Bratsberg Amt Skibsreder Venstre
1895-97 3. representant Bratsberg Amt Skibsreder Venstre
1898-00 1. representant Bratsberg Amt Gaardbruker og Skibsreder Venstre
1907-09 1. representant 1. Bamble Hypotekbankdirektør Venstre
1910-12 1. representant 1. Bamble Hypotekbankdirektør Venstre
1913-15 1. representant 1. Bamble Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 1. Bamble Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1877-79 Medlem i Næringskomite nr.2
1880-82 Medlem i Næringskomite nr.2
1883-85 Medlem i Toldkomiteen
1886-88 Medlem i Toldkomiteen
1889-91 Medlem i Toldkomiteen
1892-94 Medlem i Veikomiteen
1895-97 Medlem i Veikomiteen
1898-00 Medlem i Veikomiteen
1907-09 Nestformann i Sosialkomiteen
Nestformann 1908-1909

1910-12 Formann i Gage- og pensionskomiteen
1913-15 Formann i Gage- og pensionskomiteen
1916-18 Formann i Gage- og pensionskomiteen
Erstattet av Midgaard 28.05 - 02.06.1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Valgkomiteen
1892-94 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Revisionskomiteen
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 06.10.1844, Rinde i Sannidal.
Sønn av gårdbruker og skipsreder Eilert Rinde (1809-1885) og Johanne Kristoffersdatter (1810-1902).

Utdanning og yrke:

Elev - Alm. folkeskole
Elev - Bratsberg amts landbruksskole (i 20-års alderen)
Elev - Tegneskolen i Skien (i 20-års alderen)

Arbeidet - Hjemme på gården Rinde i Sannidal
Drev - Skipsrederi og trelastforretning, Sannidal (til 1886)
Bestyrer - Sandøkedal (Sannidal) Handelssamlag (fra 1873)
Gårdbruker - Kalstad i Skåtøy (1886-1921) (i 1912 solgte han Kalstad, men ble boende der, til han i 1921)
Redaktør - Bladet "Nordmanden" (1892-1904)
Direktør - Norges Hypotekbank (1899-1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1870 medlem Sandøkedal herredsstyre
1871-1874 ordfører Sandøkedal herredsstyre
1879-1882 ordfører Sandøkedal herredsstyre
Fra 1886 ordfører Skåtøy herredsstyre (i 16 år)

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Bratsberg.

Offentlige verv:

Forlikskommissær -
Medlem - Amtsskolestyret
Innehadde - Alle andre kommunale verv
Medlem - Utskrivningskomiteen av 1891
Medlem - Kommisjonen om statens revisjonsvesen av 1896
Medlem - Jernbanenes administrasjonskomite av 1897
Medlem - Stortingets undersøkelseskomite av 1893
Valgmann - Alle valg (fra 1876)
Skattekommissær - (1892-1894)

Verv i organisasjoner:

Formann - Sparebankenes Landsforbund

Litteratur:

Art. forf. - Om politiske og økonomiske spørsmål i brosjyrer og i dagspressen
Utga - Biografier av Stortingsmenn (1894) (som særtrykk av sitt blad)
Utga - Landsloven, med forklaringer (1897)
Utga - Skattelovene, med forklaringer (1897)
Utga - Formannskapslovene, med forklaringer (1897)
Utga - Stemmeretts- og valgkjennelser, med forklaringer (1897)
Utga - Skriftet "Den norske Bonde" (1916-1920)
Utga - Sine livserindringer skrevet for "Kragerøposten" (1930)

Diverse:

Minne: Han var særlig kjent som Jaabæks arvtager som sparemann og han satt på flere Storting enn noen annen representant, tilsammen 36 ordentlige og 2 overordentlige Storting. Han stortingstid strakte seg over 42 år. (Søren Jaabæk satt på 30 ordentlige og 3 overordentlige Storting, men hans stortingstid strakte seg over 46 år.)
Minne: Hans bilde, malt av Fremming Heyerdahl, er skjenket Stortinget.