Biografier

Magne Johnsen Rongved


Født: 27.06.1858
Død: 28.10.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruger og kommandersergeant Det Moderate Venstre
1904-06 3. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruger og stykjunker Det Moderate Venstre
1913-15 1. suppleant 4. Nordhordland Lensmand, gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Landbrukskomiteen
1904-06 Medlem i Veikomiteen
1913-15 Varamedlem i Toldkomiteen
Varamedlem.

Personalia:

Født 27.06.1858, Rongved i Haus.
Sønn av gaardbruker John Larsen Rongved og Aasa Magnesdatter.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Artilleriets underofficersskole i Kristiania (1879)

Gaardbruker - Rongved i Haus (i 20 aar)
Sersjant (1885)
Kommandersersjant (1897)
Stykjunker (1902-1909)
Lensmand - Hammer (fra 1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode ordfører Haus herredsstyre (i 12 aar)

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv