Biografier

Olaf Fredrik Rustad


Født: 13.05.1857
Død: 26.05.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4dje kreds, Hammersborg Direktør Høyre
1916-18 1. representant 4dje kreds, Hammersborg Direktør Høyre
1919-21 1. representant 4dje kreds, Hammersborg Direktør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.1
1919-21 Nestformann i Næringskomite nr.1
Erstattet av Thune-Larsen 19.02.-11.03.1920.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for G. A. Jahren fra 21.06.1919.

Personalia:

Født 13.05.1857, Oslo.
Sønn av lærer, exam.jur. Martin Julius Rustad (1825-1869) og Martine Jensen (Haugen) (1827-1911).

Utdanning og yrke:

Ansatt - Firmaet Winge & Co., Oslo (fra 1872) (skipsrederi, befraktning m. m)
Reiste - England (1878)
Medinnehaver - Firmaet Winge & Co., Oslo (1889-1900)
Eneinnehaver - Firmaet Winge & Co., Oslo (1900-1903) (til 1. jan. 1903)
Direktør - Det Søndenfjeldske Norske Dampskibsselskab (1903-1919) (fra 1.jan 1903 til mars 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Kristiania formannskap
1904-07 medlem Kristiania kommunestyre

Offentlige verv:

Medlem - Havnestyret, Kristiania
Formann - Styret Th. Henriksens sjømannshjem
Medlem - Godstakstkomiteen av 1911
Medlem - Nordisk komite om regulering av skipsfraktene (1915)
Medlem - Komite om Akershusreguleringen (1918)
Medlem - Revisorkt. av 1918
Medlem - Havnelovkt. av 1919
Medlem - Frihavnskomm. av 1919
Medlem - Varetrafikkt. av 1919
Medlem - Jernbanenes administrasjonskt. av 1920
Medlem - Skipskontrollkt. av 1921
Medlem - Nikkelkomm. av 1922
Aktiv - Utviklingen av Kristianias kommunikasjoner
Medlem - Sjøfartsrådet (1910-1912)
Medlem - Hovedbanens direksjon (1911-1924)
Medlem - Statens provianteringskommisjon (1914)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Kristiania handelskammer
Medlem - Kristiania Handelsstands 50 mannsutvalg

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen forsikringsselskapet Norden

Diverse:

Opprettet "Fru Hansine Rustads legat" (1913-) (til minne om sin hustru. Legatet var på kr. 100.000 til etterlatte etter forsørgere, knyttet til handels- eller sjøfartsnæringen)