Biografier

Carl Magne Rønnevig


Født: 30.10.1874
Død: 01.03.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Haugesund Læge Venstre
1931-33 4. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Stadsfysikus Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
Trådte inn for Valentinsen i 1913.

1931-33 Medlem i Helsekomiteen

Personalia:

Født 30.10.1874, Haugesund.
Sønn av skipsreder Knud Hansen Rønnevig (1938-1889) og Karen Margrethe Magnesen (1848-1874).

Utdanning og yrke:

Studieopphold - Lyster sanatorium (flere ganger)
Student - Kongsgaard skole, Stavanger (1892)
Studerte - Kirurgi i Lund (1894)
Cand. med. (1900)
Kandidat - Rikshospitalets kirurgiske avdeling (1903)
Studerte - Barnesykdommer og alm. patologi i København, Hamburg og Berlin (1908)
Studerte - London (1914)
Studerte - Røntgenologi i Stockholm (1917)

Kontrollør - Hermetikkfabrikker
Vpl. offiser - Hærens sanitet (1899)
Premierløytnant (1900)
Læge - Brunlanes (1900)
Læge - Haugesund (fra 1901) (fra mars 1901)
Skolelæge - Haugesund (1902-1917)
Læge - Førre Tuberkulosehjem (fra 1909)
Stadsfysikus - Haugesund (1921-1941) (utnevnt 22. april 1921. Avskjediget 1. nov. 1941)
Stadsfysikus - Haugesund (1945-1946) (tiltrådte igjen fra 1. juni 1945 og ble stående til 20. aug. 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Haugesund bystyre
1907-10 medlem Haugesund bystyre
1912-1912 medlem Haugesund formannskap
1910-1911 ordfører Haugesund bystyre
1913- varaordfører Haugesund bystyre
1913-16 medlem Haugesund bystyre
1916-19 medlem Haugesund formannskap
1925-28 medlem Haugesund bystyre
1928-31 medlem Haugesund formannskap
1931-34 medlem Haugesund formannskap
1934-37 medlem Haugesund formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Oddabanens komite
Formann - Oddabanens komite
Medlem - Haugesunds permanente kommunikasjonskomite (fra 1907)
Medlem - Verjerådet, Haugesund (1908-1911)
Formann - Haugesunds permanente kommunikasjonskomite (fra 1910)
Formann - Haugesunds stedlige fabrikktilsyn (1921-1936)
Formann - Styret Bygdemuseet (fra 1926)
Formann - Arbeidsnemnden, Haugesund (1937-1946)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Museums og Historielaget for Haugesund
Korresponderende medlem - Den internasjonale forening mot tuberkulose i Berlin (fra 1909)
Medlem - Styret lægeforeningen i Rogaland fylke (1919-1922)
Medlem - Styret Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen (fra 1922)

Litteratur:

Skrev - Avhandlinger og brosjyrer om Haugesund-Oddabanen
Art. forf. - Den medisinske fagpresse