Biografier

Johan Samuelsen


Født: 29.04.1882
Død: 28.05.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3dje kreds, Kalfaret Skomakersvend Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 1ste kreds Nygaard Skomakersvend Arbeiderpartiet
1928-30 2. representant Bergen Fullmektig Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Bergen Fullmektig Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Bergen Fullmektig Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Bergen Fullmektig Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.2
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.2
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.2
1931-33 Nestformann i Helsekomiteen
1934-36 Nestformann i Helsekomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av lov om veddemål i idrettskamper.

Formann i Helsekomiteen
Nestformann i 1937-1938, formann i 1939-1940. Døde i 1943, Berntsen trådte inn i hans sted.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av slaktehusloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for G. Bakke i 1945.

Personalia:

Født 29.04.1882, Mulen i Naustdal, Sunnfjord.
Sønn av gårdbruker Samuel Knudsen Mulen og Hillejohanne Henriksdatter Karstad.

Utdanning og yrke:

Skomakerlære - Bergen (fra 1898)
Skomakersvenn (fra 1901)

Arbeidet - Skomakerfaget (til 1918)
Sekretær - Bergens faglige opplysningskontor (fra 1918)
Kontorfullmektig - Bergens kommunale folkeregister (1920-1943) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Bergen bystyre
1913-16 medlem Bergen bystyre
1916-19 medlem Bergen bystyre
1922-25 medlem Bergen formannskap
1928-31 medlem Bergen bystyre
1931-34 medlem Bergen bystyre
1934-37 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Ettersynskomiteen Norges Banks avdeling i Bergen
Medlem - Komiteen om luksusskatt av 1917
Medlem - Arbeiderkommisjonen av 1918
Medlem - Lønnskomm. av 1919
Varamann - Statsrevisjonen (1918-1925)
Medlem - Lysverkenes styre, Bergen (1919-1932)
Medlem - Fylkesskattestyret, Hordaland (fra 1927)

Verv i partier:

Formann - Bergens arbeiderparti (1911-1913)

Verv i organisasjoner:

M. fl. - Tillitsverv innen skotøyfaget og arbeiderbevegelsen
Utsending - En rekke faglige og politiske kongresser
Medlem - Norsk Skotøiarbeiderforbund (fra 1903)
Formann - Bergens arbeiderforbund (1920-1929)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Bergens Privatbank (fra 1932)