Biografier

Harald Saue


Født: 20.02.1876
Død: 28.12.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Buskerud fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 5. representant Buskerud fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 4. representant Buskerud fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av dekkelse av overskridelser på ekstraordinære bevilgninger til hæren 1912-1919.

Formann i Militærkomiteen
Formann etter Løvenskiold.

1928-30 Nestformann i Militærkomiteen
1931-33 Nestformann i Militærkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen

Personalia:

Født 20.02.1876, Saue i Lier.
Sønn av gårdbruker Kristen Nilsen Saue (1844-1923) og Regine (Gina) Helgerud (1849-1938).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Feltartilleriets underoffisserskole (1898)

Bygget - Nittedals Torvstrøfabrik
Bestyrer - Nittedals Torvstrøfabrik (til 1905)
Kontorist - Akers veivesen (1899)
Underoffiser (1900-1916)
Ansatt - Entreprenørfirmaet R. Huseby (1900-1903)
Gårdbruker - Saue i Lier (fra 1905) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Lier herredsstyre
1919-22 medlem Lier herredsstyre
1922-25 ordfører Lier herredsstyre
1925-28 ordfører Lier herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - Omtrent alle kommunale tillitsverv, Lier
Nestformann - Styret Buskeruds landbruksselskap
Medlem - Direksjonen Lierbanen
Medlem - Den depart. komite om Marinens hovedverft av 1927
Medlem - Forsvarsdepartementets rasjonaliseringsutvalg av 1932
Medlem - Skatteutnevningsutvalget av 1934
Medlem - Styret Buskeruds Landbruksselskap (fra 1915)
Formann - Styret Buskeruds landbruksselskap (1928-1932)
Medlem - Riksskattestyret (1929-1945)
Varamann - Hypotekbankens bankråd (1933-1940)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiets fylkesstyre

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Bøndernes Hus i Oslo
Formann - Buskerud krets av Norges Bondelag (i 11 år)
Medlem - Styret Felleskjøpet i Oslo (fra 1925)
Formann - Styret Felleskjøpet i Oslo (fra 1935)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Lier Sparebank
Ordfører - Forstanderskapet Lier Sparebank
Formann - Direksjonen A.s Markens Grøde (støperi og mek. verksted)
Medlem - Bankrådet Bøndernes Bank (fra 1933)

Diverse:

Okkupasjonen: Han var medlem av N. S. og ble ved Eidsivatings lagmannsrett 25. febr. 1946 idømt 6 års straffarbeid, rettighetstap m. v., benådet 1. okt. 1948.