Biografier

Benjamin Olsen Schei


Født: 06.10.1858
Død: 25.01.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Indre Fosen Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 2. Indre Fosen Lensmand Venstre
1919-21 1. representant 2. Indre Fosen Lensmand Venstre
1922-24 5. representant Sør-Trøndelag fylke Lensmand Venstre
1925-27 5. representant Sør-Trøndelag fylke Lensmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 2
Kom som forsterkning i 1916, ved behandling av lov om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning, samt lov om forandringer i straffeprosessloven.

Formann i Veikomiteen
Erstattet av Moe 23.06-06.07.1918.

1919-21 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Erstattet av L. J. Moe 09.03.-25.03.1920.

Formann i Protokollkomiteen
Erstattet av L. J. Moe 09.03.-25.03.1920.

1922-24 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
1925-27 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925 ved behandling av nikkelsaken.

Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 06.10.1858, Skei i Stadsbygd.
Sønn av gårdbruker Ole Benjaminsen Schei (1811-1892) og Dortea Pedersdatter Foss (1828-1863).

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Farsgården Skei i Stadsbygd (fra ungdommen)
Gårdbruker - Skei i Stadsbygd (fra 1882) (overtok farsgården)
Kasserer - Stadsbygdens Sparebank (fra 1892)
Lensmann - Stadsbygd (1913-1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Stadsbygd herredsstyre
1901-04 ordfører Stadsbygd herredsstyre
1904-07 ordfører Stadsbygd herredsstyre
1907-10 ordfører Stadsbygd herredsstyre
1910-13 ordfører Stadsbygd herredsstyre
1916-19 medlem Stadsbygd herredsstyre
1919-22 medlem Stadsbygd herredsstyre
1922-25 medlem Stadsbygd herredsstyre
1925-28 medlem Stadsbygd herredsstyre
1928-31 medlem Stadsbygd herredsstyre
1931-34 medlem Stadsbygd herredsstyre
1888-1898 medlem Stadsbygd herredsstyre
1892-1898 ordfører Stadsbygd herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningskommisjonen, Stadsbygd
Overformynder - Stadsbygd
Overformynderrevisor - Stadsbygd
M. fl. - Kommunale verv, Stadsbygd
Medlem - Folkeskolestyret, Stadsbygd
Medlem - Landhusholdningsselskapets styre, Stadsbygd
Medlem - Fylkets landbruksskoles styre
Medlem - Komiteen om arbeiderbruk- og boligbank m. m. av 1899
Medlem - Komiteen om arbeidsformidling av 1901
Medlem - Komiteen om bygdemøller av 1916
Medlem - Komiteen om jordkonsesjon av 1917
Valgmann - (1894)
Valgmann - (1897)
Valgmann - (1900)
Forlikskommissær - Stadsbygd (fra 1903)
Formann - Fylkets landbruksskoles styre (fra 1906)
Varamann - Styret Hypotekbankens avdeling i Trondheim (1916-1929)
Varamann - Statsrevisjonen (1922-1928)

Andre administrative verv:

Medlem - Fosens Aktie Dampskibsselskaps direksjon
Medlem - Direksjonen Uttrøndelags Dampskibsselskab (fra 1892)