Biografier

Magnus Nilssøn Seim


Født: 20.07.1872
Død: 21.01.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 4.Kinn Gaardbruker Venstre

Personalia:

Født 20.07.1872, Seim i Alversund.
Sønn av gaardbruker Nils Larsen Seim og Kari Johnsdatter.

Utdanning og yrke:

Gaardshjælper - Øie i Kinn (1896-1905) (da hans far i 1896 overdrog Seim til sin søn, nedennævnte L. N. Sæim, kjøpte og bosatte han sig paa Øie i Kinn)
Gaardbruker - Øie i Kinn (fra 1905) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1907 medlem Kinn herredsstyre
1907-10 medlem Kinn formannskap

Offentlige verv:

Indehat - Mange kommunale og medborgerlige tillidshverv
Næstformand - Fiskeristyret Sønd- og Nordfjord (fra 1912)

Andre administrative verv:

Næstformand - Styret «Nordre Bergenhus Folkeblad» (fra 1909)