Biografier

Nils Nilsson Skaar


Født: 28.03.1852
Død: 12.06.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 3. representant Søndre Bergenhus Amt Redaktør Venstre
1889-91 4. representant Søndre Bergenhus Amt Redaktør Det Moderate Venstre
1892-94 3. representant Søndre Bergenhus Amt Redaktør Det Moderate Venstre
1898-00 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Redaktør Det Moderate Venstre
1910-12 1. representant 6. Hardanger Redaktør Venstre
1913-15 1. representant 6. Hardanger Redaktør Venstre
1916-18 1. representant 6. Hardanger Redaktør Venstre
1919-21 1. representant 6. Hardanger Redaktør Venstre
1922-24 3. representant Hordaland fylke Redaktør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Toldkomiteen
1889-91 Medlem i Toldkomiteen
1892-94 Medlem i Konstutionskomiteen
Medlem i Toldkomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.1
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 1
Trådte inn for Valentinsen i 1913.

Medlem i Konstutionskomiteen
1916-18 Medlem i Konstutionskomiteen
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
1922-24 Formann i Konstutionskomiteen
Formann fra 25.07.1924. Erstattet av Finne 09.03.-15.03.1923.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av godkjennelse av kommuners kjøp av vannfall.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Valgkomiteen
1892-94 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Gunnar Knudsen 31.01.1913.

Medlem i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om spørsmålet om forandringer i Stortingsbygningen
Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Aavatsmark 12.06.1919.

1922-24 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen

Personalia:

Født 28.03.1852, Botnen i Kvam [Vikør], Hardanger.
Sønn av gardbrukar Nils Nilsson Skaar (1826-1909) og Blansa Nilsdotter Rykkje (1826-1908).

Utdanning og yrke:

Elev - Voss lærarskule (den høgre ålmugeskulen) (1866-1868)
Elev - Stord seminar (1869-1870)
Elev - Chr. Bruuns folkehøgskule i Gausdal (1872)
Elev - Chr. Bruuns folkehøgskule i Gausdal (1873-1874)
Elev - Askov folkehøgskule i Danmark (1874-1875)

Redaktør - Bladet "Hardangeren" (som i 1878 fekk namnet "Søndre Bergenhus Folkeblad")
Avis- og trykkerieier - "Hordalands Folkeblad"
Lærar - W. Konows folkehøgskule på Jæren (1872-1873)
Lærar - Ullensvang folkehøgskule (1877-1885)
Småbruker (1895-1928)
Amtsrevisor (1898-1901)
Redaktør - "Hordalands Folkeblad" (fra 1900)
Amtsrevisor (1905-1910)
Eigar - Ættegarden Skår (1910-1913)
Administrator - Hypotekbank-kontoret i Bergen (1916-1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1901-04 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1904-07 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1907-10 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1910-13 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1913-16 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1916-19 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre
1886-1898 medlem Kvam/Vikør herredsstyre
1888-1898 ordfører Kvam/Vikør herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1906-: oppmann amtstinget, Søndre Bergenhus.
1907-1909: oppmann amtstinget, Søndre Bergenhus.
1898-1901: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1901-04: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1904-07: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1907-10: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1910-13: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1913-16: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1916-19: oppmann amtsutvalet, Søndre Bergenhus.
1919-22: oppmann fylkesutvalet, Hordaland.

Offentlige verv:

Medlem - Utskiftingslov-nemndi av 1899
Medlem - Den parlamentariske valordningskommisjonen av 1917
M. fl. - Medborgarlege og kommunale ombod
Skjøns-, taksasjons- og utskiftingsmann -
Valmann - Ved alle val (1882-1903)
Medlem - Kvam (Vikør) skulestyre (fra 1883)
Forlikskommissær - Kvam (Vikør) (1884-1923)
Skattekommissær - (1892-1893)
Utsending - Frå Hordaland til konge-kroninga i Trondheim (1906)
Varamann - Hypotekbank-kontoret i Bergen (1910-1915)
Medlem - Styret Kvams bygdemuseum (1918-1936)
Formann - Jorddyrkingsfondet i Kvam (1919-1942)
Formann - Kvam (Vikør) forliksråd (1927-1934)

Verv i organisasjoner:

Formann - Hordalands Mållag (et par år)
Formann - Hardanger Historielags tidskrift
Formann - Hordalands Folkevæpningssamlag (1883-1888)
Medlem - Styret Hardanger Historielag (1908-1936)
Redaktør - Hardanger Historielags tidskrift (1925-1936)

Andre administrative verv:

Formann - Sparebankdireksjonen (1900-1907)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen tok tyskarane i 1940 boligen hans, og den snart 90-årige mannen vart kasta ut or sitt eige soverom, som vart teki til messe og vaktstasjon med larm, spetakkel og fyll natt og dag i 2 1/4 år.
Slektskap: Om far og farbror hans, sjå Lindstøl s. 793, 94.