Biografier

Johan Knut Skancke


Født: 19.10.1847
Død: 15.07.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant 1. Bærum og Follo Gaardbruker, handelsmann Samlingspartiet
1913-15 1. suppleant 1. Bærum og Follo Gaardbruker, handelsmann Samlingspartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Holtsmark i 1908.

Personalia:

Født 19.10.1847, Røros.
Sønn av byggmester ved Røros kobberverk Tron Skancke og Gjertrud Katrine Ditlevsen.

Utdanning og yrke:

Trælasthandler
Handelsbestyrer (1863-1867)
Kjøbmand - Drøbak (1867-1881)
Gaardbruker - Dyster i Aas (1881-1899)
Grosserer - Kristiania (1899-1901)
Gaardbruker - Søraas i Aas (fra 1900)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 ordfører Aas herredsstyre
Fra 1910 ordfører Aas herredsstyre
Ukjent periode medlem Aas herredsstyre

Offentlige verv:

Formand - Direktionen Follo telefonselskap (fra 1892)

Andre administrative verv:

Formand - Sparebankens direktion, Aas?