Biografier

Nils Gregoriussen Skilbred


Født: 20.08.1860
Død: 02.05.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1898-00 3. representant Bratsberg Amt Bygningssnedker Venstre
1900-03 1. representant Bratsberg Amt Bygningssnedker Venstre
1904-06 1. representant Bratsberg Amt Bygningssnedker Venstre
1907-09 1. suppleant 2. Gjerpen Bygningssnedker Venstre
1910-12 1. representant 2. Gjerpen Bygningssnedker Venstre
1913-15 1. suppleant 2. Gjerpen Bygningssnedker Venstre
1916-18 1. suppleant 2. Gjerpen Bygningssnedker Venstre
1919-21 1. suppleant 2. Gjerpen Bygningssnedker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1898-00 Medlem i Justiskomiteen
1900-03 Medlem i Justiskomiteen
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
Gikk ut for Bie i 1906.

Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1905-1906, ved behandling av bakerloven, ble ved forfall erstattet av Bie.

1907-09 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Castberg i 1908.

1910-12 Medlem i Justiskomiteen
1913-15 Sekretær i Justiskomite nr. 2
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1913-1914, ved behandling av voldgiftsloven.

1916-18 Sekretær i Justiskomite nr. 2
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Gikk ut for Sverdrup 21.06.1920.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Gunnar Knudsen fra 21.06.1919.

Personalia:

Født 20.08.1860, Gjerpen.
Sønn av gårdbruker Gregorius Nilsen Skilbred (1828-1908) og Anne Aslaksdatter Høgelid (1830-1865).

Utdanning og yrke:

Frekventerte - Den tekniske aftenskole i Skien
Snekkerlære (fra 1876)
Elev - Amtsskolen i Bratsberg (1881-1882)

Bygningssnekker - Skien (1885-1894)
Forpakter - Et bruk under Frogner i Gjerpen (1894-1908)
Eier - Bruket Frogner i Gjerpen, ga det navnet Vonheim (fra 1908)
Overtok - Farsgården Skilbred (1908) (men ble hele tiden boende på Vonheim)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Gjerpen formannskap
1901-04 medlem Gjerpen formannskap
1904-07 medlem Gjerpen formannskap
1907-10 varaordfører Gjerpen herredsstyre
1910-13 medlem Gjerpen formannskap
1913-16 medlem Gjerpen formannskap
1916-19 medlem Gjerpen formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Gjerpen
Medlem - Straffelovkomiteen av 1922
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (1920-1926)
Medlem - Gjerpen forliksråd (fra 1927)

Verv i partier:

Formann - Gjerpen venstrelags styre
Medlem - Gjerpen venstrelags styre (fra 1897) (1897--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Flere arbeiderforeninger, Skien (i 1880-årene)

Andre administrative verv:

Medlem - Gjerpen Sparebanks styre (fra 1926)