Biografier

Henrik Roardsen Spangelo


Født: 20.09.1858
Død: 14.08.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. suppleant Arendal og Grimstad Overretssagfører Samlingspartiet
1910-12 1. suppleant Arendal og Grimstad Overretssagfører Det Frisinnede Venstre
1913-15 1. representant Arendal og Grimstad Overretssagfører Det Frisinnede Venstre
1919-21 1. representant Arendal og Grimstad Sorenskriver Det Frisinnede Venstre
1922-24 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Sorenskriver Det Frisinnede Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1919-1924 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Mørland i 1909.

1910-12 Medlem i Kirkekomiteen
Trådte inn for Zwilgmeyer.

1913-15 Nestformann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1919-21 Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av Verneforeningens tilsyn med visse lovovertredere.

1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om pengeforpliktelser lydende på betaling i gull.

Formann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Hartwig 21.07.-02.08.1922.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Om reguleringsloven

Personalia:

Født 20.09.1858, Årdal i Sogn.
Sønn av lensmann Roar Henriksen Spangelo (1820-1906) og Malene Hansdatter Prestegaard (1940-1922).

Utdanning og yrke:

Elev - Skoler i Oslo
Elev - Sogndals folkehøyskole (1876-1878)
Student (1881)
Cand. jur. (1885)

Aktor - Straffesaker i Grimstad og Sand
Direktør - Grimstads samlag
Fullmektig - Advokat Friis i Stavanger (1886-1887)
Overrettssakfører - Grimstad (fra 1888) (fra jan. 1888)
Sorenskriver - Nedenes sorenskriveri (fra 1912) (23. aug. 1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1899 medlem Grimstad formannskap
1901- medlem Grimstad formannskap
1900-1900 varaordfører Grimstad bystyre
1904-07 medlem Grimstad formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Forstanderskapet den Dahlske skole
Medlem - Anleggskomiteen Grimstad-Risebanen
Medlem - Representantskapet Norges Bank (fra 1923)

Andre administrative verv:

Ordfører - Agder Forretningsbanks representantskap, Arendal
Ordfører - Grimstad Sparebanks forstanderskap (1892-1912)

Diverse:

Minne: I sitt testament skjenket han 10.000 kr. til altertavle i Årdal og kr. 5.000 til gamlehjem for bygden.