Biografier

Christian Sparre


Født: 30.07.1859
Død: 30.11.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Horten Viceadmiral Venstre
1916-18 1. representant Horten Viceadmiral Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Nestformann i Militærkomiteen
1916-18 Nestformann i Militærkomiteen
Erstattet av Enger fra 25.05-06.06.1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Nestformann i Revisionskomiteen
1916-18 Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.11.1900 - 22.12.1901

Personalia:

Født 30.07.1859, Høland.
Sønn av stadsfysikus Ole Jacob Louis Sparre (1831-1889) og Anna Petronelle Enger (1835-1866).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole, Oslo (1875)
Studerte - Med off. stipendium, hurtigskytende skyts i Tyskland og England (1887)

Tjenestgjorde - Redningsskipet "Heimdal" (flere vintre)
Sjømann (1876-1878)
Løytnant - Marinen (1881)
Premierløytnant - Marinen (1884)
Oppsynsbetjent - Vårsildfisket (1885)
Gårdeier - Reier på Jeløy (Moss landsogn) (1891-1902)
Kontrollerte - På statens vegne, det innkjøpte kanonmateriell i Paris (1893)
Kaptein - Marinen (1894)
Sjef - Sjøkrigsskolen (1898-1900)
Kommandørkaptein - Marinen (1900)
Viseadmiral, komm. admiral - Sjef Marinestyrelsen (1901-1910) (23. des. 1901. Trådte tilbake 1. mars 1910. (Om de forhold, som står i forbindelse med hans tilbaketreden som kommanderende admiral, se Admiralsaken, tillegg til innst. O. IV for 1910 med 3 bilag))
Viseadmiral, komm. admiral - Sjef 1ste sjømilitære distriktskommando (1910-1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - Et par kommunale verv, Jeløy (Moss)
Medlem - Forsvarskommisjonen av 1891 om kystforsvaret og befestningsvesenet
Medlem - Komiteen om Marinens bekledningsvesen
Medlem - Komiteen om befestningstropper ved de nye kystanlegg
Formann - Komiteen om torpedobåten "Trygg"
Medlem - Flere komiteer
Formann - Den norske delegasjon til den internasjonale sjørettskonferanse i Genéve (1920)

Verv i partier:

Formann - Moss venstreforening

Litteratur:

Art. forf. - Om sjømilitære emner i innen- og utenlandske tidsskrifter og i aviser
Skrev - Gamle Friks diamant (han har et stort forfatterskap, tildels under pseudonymet Fredrik Viller: Kriminal- og sjøfortellinger m. m)
Skrev - Karl Monks oplevelser
Skrev - Det hemmelighetsfulle skib
Skrev - Alabama
Skrev - I Alabamas farvann
Skrev - Sylfiden m. fl.
Utga - Norges Sjøforsvar 1814-1914 (1914-1918) (sammen med andre offiserer i Marinen)
Utga - Verdenskrigen tilsjøs (1925)
Skrev - Handelsflåten-Krigsflåten i Sjømannsboken (1930)

Diverse:

Slektskap: Om hans far og hans svigerfar, se Lindstøl s. 814 og 690.