Biografier

Johan Martin Jakobsen Strand


Født: 10.10.1873
Død: 17.08.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 5. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 4. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1934-36 4. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Trådte inn for Aarstad 15.02.1928. Erstattet av Grimstad 26.04.-07.05.1928.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av forholdsregler til lettelse av av gjeldstrykket, og i 1930, ved behandling av tilskudd til vanskeligstilte kommuners budsjetter.

Medlem i Toldkomiteen
Ble overflyttet til finanskomiteen 15.02.1928, Elvsaas trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1934-36 Nestformann i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Nestformann i 1934-1935. Døde i februar 1936, Strømme trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger

Personalia:

Født 10.10.1873, Strand i Kvernes.
Sønn av gårdbruker Jacob Jakobsen Strand (1835-1875) og Ellen Johanne Larsdatter (1841-1930).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordmøre amtsskole i Torvik (1893)
Elev - Landbruksskolen i Vestnes (1898)
Elev - Norges landbrukshøyskole (1899-1901)

Gårdsbestyrer (1901-1902)
Forpakter (1902-1903)
Bestyrer - Privat landbruksskole i Nordmøre (1903-1911)
Amtsagronom (1906-1907)
Gårdbruker - Bremsnes gård i Bremsnes (fra 1908) (hvor den private landbruksskolen ble holdt fra 1907)
Direktør - Bremsnes Sparebank (fra 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Bremsnes herredsstyre
1919-22 varaordfører Bremsnes herredsstyre
1922-25 varaordfører Bremsnes herredsstyre
1925-28 varaordfører Bremsnes herredsstyre
1928-31 medlem Bremsnes herredsstyre
1931-34 medlem Bremsnes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Husmannskommisjonen av 1917
Medlem - Skattelovkomm. av 1929
Åstedskommissær - Bremsnes (fra 1912)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Kristiansund (1930-1935)

Andre administrative verv:

Medlem/formann - Styret en rekke økonomiske sammenslutninger i distriktet
Formann - A.s Nordmøre Meieri (til 1935) (-1-1935)