Biografier

Birger Stuevold-Hansen


Født: 14.08.1870
Død: 13.08.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3. Romsdal Høiesteretsadvokat Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
Fravær i 1914, Ræstad trådte inn i hans fravær.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1913-1914, ved behandling av voldgiftsloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Formann i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.
Formann i Revisionskomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Provianteringsdepartementet 28.11.1917 - 19.02.1919
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 20.02.1919 - 20.06.1920

Personalia:

Født 14.08.1870, Trondheim.
Sønn av sogneprest Ole Stuevold Hansen (1834-1919) og Ivara Ermegaard Aas (1835-1926).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1890)
Cand. jur. (1895)

Kst. amtmann - Romsdals amt (flere ganger)
Advokat - Oslo (til 1933) (Tsd)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Romsdal (1895-1897)
Overrettssakfører - Molde (fra 1898) (fra nyttår 1898)
Høyesterettsadvokat (1906)
Forsvarer - Lagmannsretten (fra 1908)
Kst. generaldirektør - Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (1920-1925) (fra 9. juli 1920 til 1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Molde bystyre
Fra 1901 medlem Molde formannskap
1901-1902 varaordfører Molde bystyre
1903- ordfører Molde bystyre
1904-07 medlem Molde bystyre

Offentlige verv:

Formann - Molde skolestyre
M. fl. - Kommunale verv, Molde
Medlem - Amtsskattekommisjonen
Medlem - Tilsynskomiteen Raumabanen
Formann - Dampskipskomiteen av 1916
Formann - Spitsbergenkullkt. av 1920
Formann - Kraftoverføringskt. av 1920
Formann - Telegrafadministrasjonskt. av 1922
Formann - Kommunalbankkt. av 1924
Formann - Komiteen om lånekasse for jordbrukere og lånekasse for fiskere av 1931
Medlem - Elektrisitetsforsyningskommisjonen av 1919
Medlem - Komiteen om Hannevigsaken av 1932
Styrte - Ekspropriasjonene i Ålesund etter branden (1904-1905)
Nestformann - Høyfjellskommisjonen (1909-1914)
Formann - Høyfjellskommisjonen (1915-1917)
Formann - Elektrisitetsforsyningskommisjonen av 1919 (1921)
Medlem - Utvalget om en konvensjon med Sverige om vassdragsretten (1926-1929)
Formann - Styret Norges Kommunalbank (1927-1933)(fra 1. sept. 1927. tsd)