Biografier

Sven Hans Jørgen Svensen


Født: 30.08.1856
Død: 15.10.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skoleinspektør Venstre
1925-27 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skoleinspektør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandlng av nikkelsaken.

Nestformann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av lover om ulykkesforsikring for fiskere og sjømenn.

Varamedlem i Post- og telegrafkomiteen
Møtte for Meling fra 28.06 og ut sesjonen i 1926.

Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Kastrud 22.01.-07.03.1926. Gikk ut for Oftedal 05.03.1926.

Medlemskap i delegasjoner:

Deputert - Det interparlamentariske møte i Wien, 1922.
Deputert - Det interparlamentariske møte i Genéve, 1924.

Personalia:

Født 30.08.1856, Kristiansand.
Sønn av skipsfører og riggmester Harald Svensen (1828-1907) og Gurine Johanne Hansdatter (1829-1924).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med stipendium, skoler og undervisning i Tyskland, Danmark, Schweiz og Sverige (1884, 1890, 1911, 1917)
Eksamen - Holt seminar (1875)
Student - Maribogatens skole, Oslo (1878)
Cand. philos. (1879)

Lærer - Herefoss og Fevik (til 1880)
Lærer - Kristiansands folkeskole (1876-1877)
Folkeskolebestyrer - Birkenes (1880-1882)
Lærer - Tvedestrands middelskole (1882-1898)
Adjunkt - Tvedestrands middelskole (1898-1910)
Skoleinspektør - Kristiansand (1910-1925) (fra 1. aug. 1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900- medlem Tvedestrand formannskap
1901-04 medlem Tvedestrand formannskap
1904-07 medlem Tvedestrand formannskap
1907-1909 medlem Tvedestrand formannskap
1909- ordfører Tvedestrand bystyre
1916-19 medlem Kristiansand formannskap
1919-22 medlem Kristiansand formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Tvedestrand skolestyre
Medlem - Kristiansands jernbanekomite
Sekretær - Kristiansands jernbanekomite
Medlem - Vest-Agder og Rogalands jernbanekomite
Representant - For Tvedestrand i Sørlandsbanens felleskomite (til 1910) (-1-1910)
Formann - Tvedestrand skolestyre (1897-1899)
Formann - Tvedestrand skolestyre (1906-1907)

Verv i organisasjoner:

Formann - Folkeakademiet i Tvedestrand

Litteratur:

Utga - En regnebok for tekniske aftenskoler (flere opplag)
Utga - "Tvedestrand 1836-1936" (1935)
Utga - Bygdeboken Holt (1940)