Biografier

Lars Nilssen Sæim


Født: 17.02.1862
Død: 16.02.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Nordhordland Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 4. Nordhordland Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Toldkomiteen
1916-18 Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Mongstad 06.07-20.07.1917.

Personalia:

Født 17.02.1862, Sæim i Sæim sogn, Alversund.
Sønn av gårdbruker Nils Larsen Sæim (1837-1917) og Kari Johnsdatter (f. Sæim) (1839-1924).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordhordlands amtsskole (1877-1878) (vinteren 1877-78)
Dimittert - Stord seminar (1881)

Lærer - Manger (1881-1882)
Kirkesanger og lærer - Brunkeberg (1882-1888)
Privatlærer - Sæim (1888-1889)
Lærer - Hitterdals (Heddals) privatskole for voksne (1889-1890)
Kirkesanger og lærer - Slemdal (Siljan) ved Skien (1890-1896)
Kirkesanger og lærer - Sæim (1896-1900)
Gårdbruker - Sæim i Sæim (1896-1932) (overtok farsgården, og var siden bosatt her som gårdbruker til sin død)
Direktør - Manger Dampskibsselskap (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Alversund formannskap
1901-04 medlem Alversund formannskap
1904-07 varaordfører Alversund herredsstyre
1907-10 varaordfører Alversund herredsstyre
1910-13 ordfører Alversund herredsstyre
1913-16 ordfører Alversund herredsstyre
1919-22 medlem Alversund herredsstyre
1922-25 medlem Alversund herredsstyre
1925-28 medlem Alversund herredsstyre
1928-31 medlem Alversund herredsstyre
Ukjent periode medlem Kviteseid herredsstyre
Ukjent periode medlem Slemdal herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Amtsskolestyret, Søndre Bergenhus Amt
Åstedsforlikskommissær - Alversund
M. fl. - Kommunale verv, Alversund
Formann - Alversund skolestyre (1905-1910)

Andre administrative verv:

Formann - Manger Dampskibsselskap (1907-1912)
Formann - Sparebankens direksjon, Alversund (1910-1912)