Biografier

Endre Asbjørnsen Ugland


Født: 07.02.1854
Død: 26.12.1918
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1. Oddernes Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 1. Oddernes Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Toldkomiteen
1916-18 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Øverland fra 14.06 og ut sesjonen i 1916, fra 30.05-20.07 og fra 29.10-14.12 i 1917, og i 1918.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Foss 12.02.1913.

1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon fra 22.05.1917, Selvaag trådte inn i vårsesjonen, Eiesland i høstsesjonen. Gikk ut for Eiesland i 1918.

Medlem i Om lov om pensjonsordning for statens tjenestemenn
Gikk ut for Myklebust i 1918.

Medlem i Utenrikskomiteen
Gikk ut for Eiesland og Blydt i 1917.

Personalia:

Født 07.02.1854, Ugland i Greipstad.
Sønn av gårdbruker Asbjørn Olsen Ugland (1828-1899) og Torborg Endresdatter (1832-1898).

Utdanning og yrke:

Elev - Kursus ved Søgne lærerskole (1869-1870)

Lærer - Greipstad (5 år)
Drev - Landhandel, møllebruk og sagbruk samt trelasthandel, Underåsen i Greipstad (1875-1887) (kjøpte handelsstedet Underåsen i 1875 og solgte det i 1887)
Revisor - Sparebanken, Greipstad (1883-1911)
Gårdbruker - Stokkeland (fra 1887) (overtok hustruens odelsgård)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 varaordfører Greipstad herredsstyre
1901-04 medlem Greipstad herredsstyre
1907-10 medlem Greipstad herredsstyre
1892-1898 medlem Greipstad herredsstyre
1896-1898 varaordfører Greipstad herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Greipstad skolestyre
Innehatt - De fleste kommunale verv, Greipstad
Medlem - Overstyret fylkets landbruks- og husholdningsskoler
Valgmann - Søgne alle valg (1888-1903)
Forlikskommissær - Greipstad (1898-1918)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret fylkets skogselskap
Medlem - Landsstyret Norges Landmandsforbund
Formann - Folkevæpningssamlaget i Vest-Agder

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens forstanderskap, Greipstad (1887-1918)
Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Greipstad (1896-1918)