Biografier

Ivar Johannesen Vaksdal


Født: 18.12.1876
Død: 21.11.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Bergen Ingeniør Venstre
1931-33 2. suppleant Bergen Ingeniør Venstre
1934-36 1. suppleant Bergen Ingeniør Venstre
1937-45 5. representant Bergen Ingeniør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Gikk ut for J. L. Mowinckel 06.03.1923, trådte inn igjen for J. L. Mowinckel 25.07.1924.

1931-33 Varamedlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Møtte for Fasmer 10.03.-15.03.1933.

1934-36 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Sundt 22.02.-27.02 og 07.06.-13.06.1934, samt 14.02.-28.02.1935. Gikk ut for J. L. Mowinckel 20.03.1935.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Trådte inn for Meling i 1945.

Medlem i Sosialkomiteen
Erstatett av Sundt 15.06.-22.06.1937, og av Henrikssen 22.04.-12.05.1937 og 01.06.-18.06.1938. Gikk ut for Sigurd Olsen i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Andressen-Rysst i 1945.

Personalia:

Født 18.12.1876, Samnanger.
Sønn av møller Johannes Johannesen Kvitingen (1856-1916) og Malene Iversdatter Stensland (1845-1926).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Vannkraftanlegg i Sverige, Tyskland, Schweiz og Italia
Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt, ingeniørlinjen (1901)

Ingeniør - Anlegget av grensefestningene i Smålenene (Østfold) (1901-1902)
Arbeidet - Bergen (1902-1903)
Ingeniør - Privat ingeniørforretning i Ålesund (1903-1906)
Ingeniør - Privat ingeniørforretning i Bergen (fra 1907)
Disponent - Margarinfabrikken Norge A/S i Bergen (fra 1911)
Sjef - Margarinfabrikken Norge A/S i Bergen (fra 1916)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Bergen bystyre
1913-16 medlem Bergen formannskap
1916-19 medlem Bergen formannskap
1919-22 medlem Bergen formannskap
1922-25 medlem Bergen bystyre
1925-28 medlem Bergen bystyre
1928-31 medlem Bergen bystyre
1931-34 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Forstanderskapet Bergens tekniske skole
Formann - Styret elektrisitetsverket, Bergen
Formann - Styret gassverket, Bergen
Formann - Styret Bergenshalvøens kommunale Kraftselskap, Bergen
Medlem - Representantskapet Norges Brannkasse
Formann - Komiteen om skadebot under krigførsel av 1940