Biografier

Cornelius Holmboe


Født: 17.04.1881
Død: 16.11.1947
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 17.04.1881, Tromsø.
Sønn av amtslæge Johannes Michael Holmboe (1844-1918) og Helga Dybwad (1849-1881).

Utdanning og yrke:

Student - Tromsø skole (1898)
Cand.jur. (1903)

Journalistisk og politisk virksomhet (1903-1909)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Sør-Østerdal (1905-1906)
Sakfører - Ånes (1906-1908)
Redaktør - 'Solungen' (1907-1908)
Redaktør - '1ste Mai', Stavanger (1908-1909)
Sakfører - Tromsø (fra 1909)
Forsvarer - Lagmannsrett og meddomrett (fra 1915)
Forsvarer - Herredsrett (fra 1923)
Sorenskriver - Nord-Hedmark (fra 1937)

Offentlige verv:

Svensk ombud - Lapper i Troms og Nordland (1915-1937)
Medlem - Voldgiftsretten for sjøtransporten i Nord-Norge (1938)
Varamann - Styret for Statens Pensjonskasse (fra 1938)
Medlem - Voldgiftsretten for fiskerikonflikten Kristiansund-Haugesund (1939)
Medlem - Voldgiftsretten for transportbedrifter i Nord-Norge (1939)
Medlem - Statens lønnsnemnd (fra 1945)
Statens representant - Styret for Toftes gave (fra 1945)
Formann - Styret for Statens Pensjonskasse (fra 1946)

Andre administrative verv:

Kasserer - Det nordlandske kirke- og skolefond (1923-1933)
Styreformann - Tromsøsundets Sparebank (1924-1937)