Vitenskapelige publiseringskanaler

Fra 1. juli 2021 er Kanalregisteret, NPI og ERIH PLUS en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.