Datahåndtering og arkivering
av forskningsdata

NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett Sigma2 samarbeider om å utvikle løsninger for håndtering og arkivering av forskningsdata.

Våre løsninger støtter opp under regjeringens nasjonale strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, og er utviklet for å gjøre datahåndtering enklere og mer brukervennlig.

Begge institusjoner er nasjonale infrastrukturer for forskning, og har en rekke tjenester i tilknytning til dette, bl.a. personverntjenester (NSD) og high performance computing og stor lagringskapasitet (Uninett Sigma2).

Blant våre nyeste tjenester er løsninger for å lage datahåndteringsplaner.