NSD / Skolevalg 2021 / Resultater fra skolevalget 2021

Resultater fra skolevalget 2021

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går også mest tilbake

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går mest fram i årets skolevalg. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har også gått mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Grafikk - valgresultat skolevalg 2021

Se alle tallene fra 2021 og tidligere skolevalg

Gå til resultatoversikt

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går frem med henholdsvis 3.7, 3.2 og 2.7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4.4 prosentpoeng.

Rødt, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har også hatt tilbakegang, men i mindre grad. Senterpartiet har en framgang på 1 prosentpoeng, mens KrF nå er nede i 2.0% oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3.2% i 2017.

Om tallene

Sammenligninger av resultat tar utgangspunkt i partienes resultat ved skolevalget i 2017, i forbindelse med stortingsvalget som ble avholdt da.

Data fra valgundersøkelsene for 2021 blir klare i oktober/november.

Det er “den gamle fylkesinndelingen” (før 2019) som gjelder som valgdistrikt for valget. På nettsiden til NSD blir resultatene publisert både i gamle og nye fylker: skolevalg.nsd.no/fylke.

381 av 393 skoler hadde meldt inn sine resultater innen fristen. NSD publiserte oppdaterte tall fredag 10. september med skoler som meldte inn tall i etterkant.

Du finner alle tall på skolevalg.nsd.no

Feil i mandatfordelingen

Etter utsending av resultatene for skolevalget 2021, ble det oppdaget en feil i beregningen av mandatfordeling på fylkesnivå.

NSD meldte fra om feilen og tok bort denne utregningen da det ble oppdaget. Vi beklager denne feilen.

De rapporterte resultatene for øvrig med oppgitte prosentfordelinger er riktige.