Skolevalg 2019

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Prosjektets hovedmålsetting er å være et pedagogisk verktøy i arbeidet med å gjøre elevene kjent med og interessert i demokratiske prosesser og aktivt medborgerskap. Prosjektet omfatter fire deler:

 1. Valg
  I 2019 skal elevene velge mellom de listene som stiller til valg ved Fylkestingsvalget i det fylket skolen ligger i.
 2. Valgundersøkelse
  Data fra valgundersøkelsen kan blant annet benyttes til å finne ut hva elevene mener om aktuelle politiske og samfunnsaktuelle saker.
 3. Nasjonal meningsmåling
  Den nasjonale meningsmålingen blir gjennomført i et representativt utvalg av det norske folk. Undersøkelsen inneholder noen av de samme spørsmålene som man finner i valgundersøkelsen blant elever. Det åpner for at man kan undersøke om elevene har et annet syn enn folket som helhet.
 4. Undervisningsopplegg
  I forbindelse med skolevalget 2019 utvikles det nye undervisningsopplegg som reflekterer de tverrfaglige temaene i ny overordnet del i Fagfornyelsen.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)