Skolevalg 2021: Anbefalinger for debatt og valgtorg

Hvis skolehverdagen viser seg å være normal ved skolestart i 2021, anbefaler vi følgende retningslinjer for debatt og valgtorg:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag.
 • Debatt med varighet på min. 60, maks. 90 minutter (avhenger av antall deltakere).
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, f.eks. tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs el.l.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om ila. våren 2021, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
 • Et eventuelt valgtorg bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Dersom det høsten 2021 fortsatt er en usikker smittesituasjon, vil dette settet med anbefalinger være gjeldende for gult/rødt beredskapsnivå:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer digitale eller videooverførte debatter med lokal forankring, hvor smittevernet mellom debattantene og debattledere er godt ivaretatt. Elevene kan følge debatten fra klasserom (gult nivå), i kohorter eller fra sin PC (rødt nivå). Det kan også finnes tilfeller der antall elever er lavt nok (og lokalene for debatt er store nok) til at det er forsvarlig å arrangere en fysisk debatt ved gult beredskapsnivå, dette må vurderes av hver enkelt skole.
 • Vi anbefaler at man ikke avholder fysiske valgtorg ved gult eller rødt beredskapsnivå. Det er mulig å arrangere digitale valgtorg. Dette kan settes opp i digitale møter partivis, og elevene kan gå inn og ut av de enkelte møtene etter ønske og behov, og stille politikerne spørsmål.
 • Debatten bør ha en varighet på min. 60, maks. 90 minutter.
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, f.eks. tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs el.l.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Vi anbefaler at man legger opp til gode forberedelser i undervisningen i forkant av debattene, for å sikre godt engasjement blant elevene. Målet er en generell politisk debatt med nasjonale og lokale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien. Det er viktig at elevene får anledning til å melde inn spørsmål på forhånd eller underveis i debatten.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å følge debatten.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om ila. våren 2021.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)