Skolevalg 2021: Anbefalinger for debatt og valgtorg

Hvis skolehverdagen viser seg å være normal ved skolestart i 2021, anbefaler vi følgende retningslinjer for debatt og valgtorg:

 • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag.
 • Debatt med varighet på min. 60, maks. 90 minutter (avhenger av antall deltakere).
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, f.eks. tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs el.l.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om ila. våren 2021, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
 • Et eventuelt valgtorg bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Det vil bli utarbeidet et sett med anbefalinger som vil være gjeldende for gult/rødt beredskapsnivå dersom det høsten 2021 fortsatt er en usikker smittesituasjon.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)